Bakgrund

När halleluja.nu grundades, för ganska många år sedan, hade vi en sida där vi i ganska stor detalj beskrev vår lära. Du finner den sidan här. Mycket på den sidan var bra saker. Samtidigt finns det saker på den sidan som vi inte längre står för. Exempelvis så uttryckte den ett typiskt protestantiskt högmod gentemot den historiska Kyrkan, främst då den Romersk-Katolska kyrkan.

Idag tänker vi väsentligt annorlunda kring dessa frågor. Herren är större än att han går att låsa in i ett snävt, frikyrkligt fack. Det går inte, vi får inte förkasta våra bröder och systrar i de historiska kyrkorna (katolska, ortodoxa, etc). Det är det vi riskerar att göra när vi pratar på ett nedsättande sätt om deras kyrkor.

Därmed inte sagt att vi ska ignorera en strävan efter teologisk renlärighet. Tvärtom manar ju Herren oss genom Petrus att "längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken" (1 Petr 2:2). Men låt oss göra det enkelt för oss. Istället för att — som vi alltför ofta har gjort på protestantiskt håll — skriva en egen trosbekännelse eller "statement of faith" som det kallas på engelska, varför inte helt enkelt bekänna oss till någon av dem som använts inom Kyrkan i århundraden?

Sagt och gjort. Låt oss göra just det.

Vår tro

 • Vi tro på Gud Fader allsmäktig
  • himmelens och jordens Skapare.
 • Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre
  • vilken är avlad av den Helige Ande
  • född av jungfrun Maria
  • pinad under Pontius Pilatus
  • korsfäst, död och begraven
  • nederstigen till dödsriket
  • på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda
  • uppstigen till himmelen
  • sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
 • Vi tro ock på den Helige Ande
  • en helig, allmännelig kyrka
  • de heligas samfund
  • syndernas förlåtelse
  • de dödas uppståndelse
  • och ett evigt liv.

(Den apostoliska trosbekännelsen, SvK bekännelseskrifter, 1957 års version, lätt omformaterad för denna sida.)

Vi bekänner oss även till den niceanska trosbekännelsen samt den athanasianska trosbekännelsen, som mer utförligt beskriver trons fundament och vår Treenige Gud.