Informationssamhället av idag befinner sig i en kris, andligt sett. Internet har blivit en slags andlig kloak, en avskrädesplats utan like. Pornografi med vuxna och barn, eller djur, sprids utan att många reagerar. Handel med narkotika bedrivs utan att någon kan stoppa det. Nazistisk, fascistisk och antisemitisk hatpropaganda sprids fritt och för intet. Omoraliska och djupt destruktiva ideal, såsom feminism, socialism, materialism, evolutionism, djurrättsaktivism, pacifism propageras för och utbudet av ideologer, filosofier och religioner som vill få kontroll över vårt sinne har väl aldrig varit större.

I denna miljö vill vi...

  • Förhärliga Jesus Kristus, den uppståndne Konungen, som en dag kommer tillbaka i härlighet för att "styra med järnspira". (Upp 19:15)
  • Ta tillbaka Internet ifrån de sataniska krafter som hittills fått verka mer eller mindre obehindrat. (Ef 6:12)
  • Föra människor till frälsningen i Kristus Jesus. (Joh 3:16)
  • Undervisa och uppbygga Guds folk, ifrån alla församlingar och sammanhang, med Guds uppenbarelse ifrån Hans Ord. (Ef 4:11-13)

Här kan du läsa lite mer om vår lära.

Personlig information

halleluja.nu drivs av Per Lundberg. På den här sidan hittar du några andra sätt att kontakta mig.

Kontakt

Om du vill hjälpa till, har frågor av olika slag, eller bara vill säga ett ord av uppbyggelse, skriv ett mail eller en rad på t.ex. Twitter. Du hittar min kontaktinfo via länken ovan.

Om du vill stödja arbetet rent ekonomiskt så kan du sätta in en gåva på följande bankkontonummer: 9150-501.140-1 (Skandiabanken, Sverige).