I Joh 14:6 säger Jesus "Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer
till Fadern utom genom mig."
Denna sanning är en av de bibliska sanningar
som ifrågasätts allra mest bland människor idag — den kristna trons unika
position och Jesu unika plats som världens frälsare. Därför behöver vi också
predika och stadfästa denna sanning desto mer, eftersom det är en oerhört viktig
bit i förkunnelsen av evangeliet, det glada budskapet!

I samhället av idag så förespråkas alla möjliga olika vägar. Någon säger att
Muhammeds skrifter är vägen till Gud. Någon annan säger att vägen till att
finna Gud handlar om att finna sig själv, att finna gudagnistan inom oss själva.
Ännu en tredje säger att naturen, eller Moder Jord (Gaia) som man ibland kallar
den, är gud. Det är härifrån uttrycket "naturen skapade", som faktiskt är
mycket vanligt, kommer ifrån. Nämligen just denna tanke, att naturen i
sig
är någon form av gudomligt väsen, med skapande kraft. Naturligtvis, så
är denna uppfattning helt oförenlig med den bibliska, kristna tron, men i ett
samhälle som lägger allt mindre vikt vid vad bibeln lär så är det egentligen
inte speciellt konstigt att dörren öppnas på vid gavel för alla möjliga
konstigheter.

Frälsning genom kloning?

För inte så lång tid sedan så hörde jag talas om att någon hade klonat en baby.
Det var så, att min fästmö läste ur en tidningsartikel i en finsk kvällstidning
om detta. Men vad jag inte förstod då, och som jag inte tror heller nämndes i
den artikeln, var att de som klonat denna baby gjorde det av religiösa skäl! De
förfäktar nämligen den uppfattningen, att världen som vi lever i skapades av
utomjordingar, och att frälsning uppnås genom att bli klonad. Hur absurt det än
låter, så är detta en seriös religiös uppfattning i världen av idag, vilket
verkligen visar hur illa det är ställt med mänskligheten, och hur stort behovet
är av den frälsning som bara finns i Kristus.

Frälsning genom egna gärningar?

Det här är en riktigt gammal villfarelse; nämligen den att människan genom att
bygga sig sitt eget babelstorn, bildligt talat, skall nå fram till Gud. Och det
låter kanske förnuftigt, men problemet är att människan är fallen i synd, i ett
tillstånd av förnedring och andlig död, fiendskap med Gud och vänligt sinnad mot
sin medmänniska mest bara när hon själv har något att tjäna på det. Skriften
drar det så långt som att säga att "ingen finns som gör det goda" (Rom
3:11). Detta är den tragiska verklighet som Skriften visar oss, att "alla
har syndat och gått miste om härligheten från Gud"
(Rom 3:23). Men trots
människans bortvändhet ifrån Herren så förberedde Han själv en lösning, en utväg
ut ur detta mörker!

Jesus är den enda lösningen

"Hur kan man säga något sådant?" kanske du reagerar på detta, att Jesus är den
enda lösningen. Och det är klart att det är ett mycket radikalt uttalande, men
det är likväl sant. Det är bara Jesus som är lösningen på människans
problem; hennes fångenskap i syndens och dödens träldom. Det är bara Jesus som
kan förlåta människan henne alla hennes synder, och ge henne evigt liv, en evig
framtid och gemenskap med Gud Fader.

Alla religion talar om synder, och har någon form av lag som man menar att man
skall följa. Och om man följer denna lag tillräckligt bra, så kommer man till
någon form av paradis. Detta beror på, att minnet av det förlorade paradiset
lever kvar bland människor, och det är därför vi ser detta i alla kulturer, i
olika former. Just på grund av att alla människor härstammar ifrån våra
förfäder, Adam och Eva, som skapades till likhet med Gud; eller som Skriften
säger, "till Guds avbild" (1 Mos 1:26).

Problemet är bara det, att människans egna strävanden räcker inte till. Även om
du skulle kunna leva ett fullkomligt liv (vilket du inte kan i din egen kraft,
eftersom du är ofullkomlig på grund av synden) i hela ditt liv och en enda
sekund falla bort ifrån den rätta vägen, så skulle det inte räcka. Gud är
fullkomlig, och den som vill vandra med honom behöver vara fullkomlig.
"Vandra inför mig och var fullkomlig" (1 Mos 17:1). Så, hur skall det
gå med alla oss som inte är fullkomliga, som ser att i oss själva finns inget
gott utan bara ondska, mörker och avfall ifrån den väg som leder till liv?

En är medlaren mellan Gud och människan, en människa, Jesus kristus

Lösningen är, att någon framträder som medlare mellan oss och Gud. Men den som
skall göra det, måste vara en verklig människa, för om han inte är en människa
så kan han inte stå som representant för mänskligheten. På samma gång måste han
vara fri ifrån den förbannelse och den förgängelse som råder över människan.
Han kan med andra ord inte vara en syndare, andligt död och oförmögen att göra
gott, slav under Satan och mörkrets rike. Nej, för att han skall kunna träda
fram som representant för människan så krävs att han är fullständigt ren och
utan synd, men samtidigt en människa. Bibeln beskriver detta som att Jesus
"blev frestad i allt liksom vi, men utan synd" (Heb 4:15). Detta är
otroligt viktigt, och i våra dagar så finns det många predikanter som är
förvillade, vilseledda eller rentav förljugna, som menar att Jesus inte höll så
hårt på lagen, och att han gjorde lite som han ville. En sådan Jesus, kan inte
frälsa någon enda människa, för i så fall så skulle han ju (enligt Skriften)
vara en syndare. Däremot så står det att han blev gjord till synd när
han bar Guds vrede för världens synder, men det är en annan sak och det är
viktigt att man inte blandar ihop dessa ting.

Så, hur skulle denne Jesus Kristus kunna komma hit till jorden, utan att ta del
av den förbannelse som låg (och ligger) över mänskligheten, utan att vara född
andligt död och utan tillträde till Gud? Lösningen heter
jungfrufödelse!

Jungfrufödelsen är lösningen!

Inom en del sammanhang och rörelser så har man starkt överbetonat Marias
funktion och roll. Det har lett till att vissa andra har nästan inte velat tala
något alls om henne, just på grund av att hon tillbes så som en avgud inom dessa
andra sammanhang. Men Guds Ande vill genom den heliga Skrift föra oss bort från
dessa bägge diken och in på den väg som Han själv vill leda oss, den "raka
gatan". Bibeln säger att Maria skall prisas salig (Luk 1:48), och hon var
verkligen detta — välsignad av Gud, i det att hon fick bli moder till
Jesus Kristus, Guds Son, världens Frälsare.

Vi ser alltså att jungfrufödelsen är lösningen på detta dilemma, att medlaren
mellan Gud och människa måste vara en syndfri och ren människa. Redan i kapitel
3 i bibeln så profeterade Herren om detta och visade att det skulle ske på detta
sätt. "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din
avkomma och hennes avkomma."
(v15). Det hebreiska ordet för "avkomma" här
är "zera" som betyder bl.a. "säd", "sperma", "avkomma", och i många andra
översättningar så översätts det just "säd", vilket jag tror är en betydligt mer
riktig och tydlig översättning. Varför är det så? Jo, för att här utlovar Gud
det första löftet om seger över och befrielse ifrån ormens, dvs. djävulens makt
och inflytande. Bibeln säger tydligt att "hela världen är i den ondes
våld"
(Joh 5:19) och att Satan är "denna världens Gud [furste i vissa
översättningar]"
(2 Kor 4:4). Men, prisad vare Gud, Jesus Kristus kom för
att sätta stopp för detta herravälde och föra världen tillbaka till sin Skapare,
Herren.

Men Herren inte bara utlovar befrielse, utan han säger mer specifikt hur det
skall ske
, nämligen genom "kvinnans säd"! Du vet kanske att när en man får
utlösning, sädesuttömning, så kommer det ut sädesvätska, eller "säd" kort och
gott. Men kvinnan har ingen säd, i den bemärkelsen. Här ser du det gudomliga
miraklet flera tusen år innan det sker — Gud utlovar att Han som skall
krossa ormens huvud skall födas in i den här världen på ett övernaturligt och
oväntat sätt, nämligen genom att "jungfrun skall bli havande och föda en
son"
(Jes 7:14). Detta är ett underbart tema, men vi skall inte fördjupa
oss mer än så ikväll, utan gå vidare till vår Herre Jesu Kristi uppdrag här på
jorden; nämligen att dö för världens synder såsom ett offerlamm.

För detta syfte har jag kommit

I Joh 12:27 så står det "för detta syfte har jag kommit" (KJV; varken
1917 eller Folkbibeln har översatt denna vers bra alls. I Bibel 2000 är den
faktiskt bättre översatt). Här talar Jesus om sin död. Det finns många
människor som beundrar Jesus Kristus så som ett stort moraliskt föredöme, som en
god lärare i etik, som ett föredöme för revolutionärt våld och alla möjliga
olika saker, i det att man försöker rycka ut vissa bitar ur Jesu Kristi liv utan
att förstå helheten. Faktum är att allt gott som Jesus gjorde under sitt liv,
inklusive att bota de sjuka, förlåta sjuka, tala om Guds Rike och så vidare
skulle varit fullständigt meningslöst om inte Jesus hade gjort det som
han hade kommit för — nämligen att dö för världens synder, för din och min
synd.

Det är nämligen i kraft av Jesu död och uppståndelse som vi har blivit gjorda
till "rättfärdighet ifrån Gud" i Kristus Jesus. Skulle inte Jesus ha
gjort detta för oss, så skulle vi fortfarande vara fiender till Gud och Hans
rike, utan en juridiskt giltig väg in till Hans tron, och vi skulle i
förlängningen sluta våra dagar tillsammans med djävulen och hans vänner i den
brinnande eldsjön, där elden aldrig någonsin slocknar.

Människans största behov är alltså inte undervisning om vad som är rätt och gott
inför Gud. Inte heller är det helbrägdagörelse eller själsligt helande. Allt
detta är underbara ting, som vi bör förkunna och betjäna Guds folk med, eftersom
Jesus Kristus köpte en full försoning till ande, själ och kropp. Men om vi gör
detta på bekostnad av att förkunna evangeliets budskap om syndernas förlåtelse,
evigt liv, den nya skapelsen och att vi i Kristus har blivit gjorda
till rättfärdighet ifrån Gud. Detta är ett oerhört stort ämne, men det får vi
ta i en annan predikan.

Jesu död — din död

När Jesus dog, så dog du (i juridisk bemärkelse). I Guds ögon så var det inte
Jesus som hängde på korset, utan det var du som hängde där, tillsammans med alla
andra förtappade och förlorade människor. Jesus hade som jag tidigare sagt
aldrig någonsin begått en synd, vilket gjorde att han kunde agera
ställföreträdare och dö i vårt ställe. Halleluja, vilken fantastiskt
sanning detta är, att Jesus verkligen dött för oss! Låt oss bära denna sanning
med oss i vårt hjärta, tala om den, tacka Gud för den, berätta för människor om
den och fröjda oss i innerlig glädje.

Istället för att du behövde hänga på korset, så hängde Jesus på korset.
Istället för att du behövde gå till helvetet, så gick Jesus till korset.
Istället för att du behövde besegra djävulen, i din egen kraft, så gjorde Jesus
det. Skriften säger att han "har avväpnat andevärldens furstar och
väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han [Fadern] i
honom [Sonen] har triumferat över dem"
(Kol 2:15, 1917). Den som är
avväpnad, kan inte strida. I världen talar man mycket om nedrustning och
avväpning, men jag har glädjande nyheter för dig min vän — Djävulen och
mörkrets rike är avväpnat! De har tvingats nedrusta, mot sin vilja, genom att
Jesus Kristus en gång för alla har vunnit en fullständig och total SEGER över
dem. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Försoningens förverkligande i människors liv

Så, om Jesus har gjort allt detta; övervunnit synd, död, djävul och så vidare,
varför är det inte automatiskt en verklighet i alla människors liv? Ja, det kan
man fundera på, och du är inte den första som gjort det. Få frågor har
diskuterats och debatterats så mycket som denna. Men svaret är egentligen inte
så konstigt, när man förstår hur försoningen förverkligas i en människas liv.
Romarbrevet har svaret.

Ty om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig [får en rätt ställning inför Gud, så som om synd, skam och skuld aldrig någonsin hade existerat], med munnen bekänner man och blir frälst [född på nytt, en ny skapelse i Kristus Jesus] (Rom 10:9-10)

Det är inte svårare än detta. Genom hjärtats tro, som leder till munnens
bekännelse, så blir en människa frälst, född på nytt, renad i Jesu blod och en
ny skapelse i Jesus Kristus, där alla Guds löften i Kristus Jesus har fått sitt
ja och sitt amen, i deras liv. Det är den ena tredjedelen av svaret.

Men hur skulle de kunna åkalla [göra anspråk på] den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? (Rom 10:14)

Detta är den andra tredjedelen; evangeliets förkunnelse. Gud har lagt i
församlingens hand nycklarna till himmelen. Det finns ingen frälsning utan
förkunnelsen av Guds Ord, för Gud själv har skapat världen så. Det är därför
mission, evangelisation, förkunnelsen av Guds Ord är så oerhört viktig och
betydelsefull, och det är också därför som falska läror och falska lärare är ett
allvarligt problem eftersom de istället för att föra människor in i Guds vilja
leder dem bort från Gud, in i allehanda märkliga idéer och villfarelser.

Men alla ville inte lyda evangeliet... (Rom 10:16)

Denna lydnad, som det handlar om, är vår tro. Bibeln kallar det för "trons
lydnad", och det är något som Gud vill föra alla människor in i. Det
beror på, att genom tro, alltså lydnad gentemot Guds Ord, så blir vi frälsta.
Detta är den tredje och sista tredjedelen.

Låt oss be till den ende sanne Guden, genom Hans Son, Jesus Kristus:

Himmelske Fader, du som skapat allting genom din Son, vi tackar och prisar dig, för att du har sänt Honom, din enfödde Son, för att dö för vår skull. Tack för att du lät honom dö på ett kors, för vår skull. Tack för att vi, vår gamla människa, den gamla Adam, dog med honom. Tack för att du låter oss uppstå tillsammans med honom till ett nytt liv, i gemenskap med dig. Din är äran, och makten, och väldet, i evigheternas evigheter. Amen!