Människor är idag otillfredsställda. Nu är ju detta knappast någon sensationell nyhet för den observante. Inte heller är det precis så att detta fenomen uppstått på senare tid, men kanske har det eskalerat, ökat, i modern tid.

Ateismen som förklaringsmodell och verklighetsuppfattning har fullständigt misslyckats att ge människan hopp, mening och syfte med tillvaron. Tvärtom så har den lämnat dörren öppen för olika former av nyandlighet. Vi som i Sverige har levt under socialismens förbannelse i 85 år (mer eller mindre) kan se detta i praktiken. Man har gjort allt man kan för att rensa ut Gud, Jesus och Bibeln ifrån det offentliga rummet — i pressen, i skolan, i den allmänna debatten. Den som nu i dagsläget i en offentlig diskussion av något slag hänvisar till de normer och principer som läggs fram i Guds Ord, Bibeln, betraktas mer eller mindre som en idiot som ej behöver tas på allvar.

Samtidigt så mättas inte människans hunger efter just mening och syfte med sitt liv. Detta i sig, att människor har ett behov av att finna mening och syfte med tillvaron, är ju en stark indicie för det övernaturligas existens, att det faktiskt finns en Gud som har skapat allting och att man hos Honom finner meningen. Det — vetskapen att det måste finnas en Gud! — är inte i sig ett bevis för att just den kristna tron är sann, men det är ett nödvändigt steg på vägen mot en sådan övertygelse.

Men även hos mer eller mindre ateistiska och värdenihilistiska rörelser så finner man detta sug och denna längtan efter syfte. Man kan se det hos de som ägnar sig åt sexuella perversiteter av olika slag, som exempelvis homosexualitet, gruppsex, pedofili etc. De olika handlingarna är förstås i sig avskyvärda och motbjudande, men om man ser igenom det yttre så kan man se roten till vad det verkligen handlar om — en otillfredsställd människas sökande efter tillfredställelse.

Nu är det ju så, att inga sexuella förbindelser (varken inom eller utanför Guds ramar) förmår inte på djupet tillfredställa en människa. Inte heller politiska ideologier som socialism eller feminism kan mätta en människas hunger, även fast de ger sken av att kunna det till en viss del. Man får vara en del av något som är större än en själv och vara med och (som man uppfattar det som) verka för en bättre värld — eller om vi får uttrycka oss som så, verka för ett upprättande av ett paradis här på jorden.

Detta är ju förstås rent ytligt något mycket bra. Vem vill inte få en bättre värld? Men grundproblemet hos både homosexrörelsen (med RFSL som dess mest högljudda förespråkare) och t.ex. feministrörelsen (med FI, Feministiskt Initiativ, som ny aktör på scenen sedan sedan ett tag) är att de saknar grundläggande förståelse för de mest elementära evangeliska sanningarna: människans fallna tillstånd i förnedring och mörker, hennes bortvändhet ifrån Gud och det som Gud vill verka för, Guds frälsningsplan som uppenbarades för första gången i protoevangelium (1 Mos 3:15) och började utarbetas genom Abraham, Josef, Mose, David och fick sin fullbordan genom Jesus Kristus, Guds Son, som kom hit till jorden för att en gång för alla ta itu med och lösa mänsklighetens grundproblem — synden, och då först och främst den syndiga naturen (andlig död) med allt vad den för mer sig i form av synder.

Det är klart att en människa som lever i synd och är vänd bort ifrån Gud saknar något. Hon lever ju inte ens i närheten av det tillstånd hon är skapad för! Hon är i "avsaknad av härligheten från Gud" (Rom 3:23). Så länge hon saknar denna härlighet (hebr. shekina) så kommer hon att känna sig otillfredsställd, eftersom hon är otillfredsställd.

Om det slutade här, utan en utväg ur denna olyckliga situation så vore det mycket tragiskt. Men nu är det inte så. Lagen gavs som en "doktor" för att diagnostisera den fallna mänskligheten och visa på hennes behov av frälsning. Men den kunde inte genom alla sina gärningar, traditioner och riter frälsa en människa. Inte på grund av att lagen var ond, utan för att vi människor är onda och oförmögna att hålla Guds lag (Rom 7:12-24). Därför behöver vi det ljuvliga, heliga evangelium som kom i och med Jesus. Hör bara på dessa ord:

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Slutet av det vi just citerade kan uppfattas som fördömande ord. Men kom ihåg vad jag nyss skrev: människan är fallen och i behov av frälsning. Den som tror på Sonen blir inte dömd, han undgår domen! Den som inte tror är redan dömd, alltså till det eviga straffet i helvetet. Men det var han ju innan Sonen kom också! Tro inte för en sekund att Jesus kom för att försämra situationen för mänskligheten. Det gjorde Han inte, på något sätt. Men Djävulen vill gärna få dig och mig att tro det, att Jesus på något sätt kom och sabbade ett oskuldens tillstånd. Så är det nu verkligen inte, utan Jesus kom i sin första ankomst för att frälsa människosläktet. I sin andra ankomst så kommer Han att döma människosläktet i enlighet med hur de har förhållt sig till Honom och Hans frälsningserbjudande.

Nu dyker det upp en massa frågor i ditt sinne: hur blev det med dem som levde innan Jesus? Hur blir det för dem som lever idag men som aldrig får höra om Jesus och vad Han har gjort? Är de dömda till evig förtappelse, och kan i så fall Gud verkligen vara rättvis och god?

Berättigade frågor. Men vi lämnar dem för tillfället istället för att låta dem styra och ställa. Nu handlar det inte om andra människor. Det handlar om dig och hur just du förhåller dig till detta. Det finns ingen gråzon. Antingen så tar man emot, eller så står man emot. Antingen så säger man ja eller så säger man nej. Man kan inte låta bli att ta ställning, för även det är ett ställningstagande.

Jesus söker dig idag. Det här är den dag som han planerat ända sedan du föddes, då Hans plan med ditt liv skulle planteras in i ditt hjärta. Den kommer inte gå i fullbordan helt och hållet i dag, men det kan bli en vändpunkt i rätt riktning. Jesus är underbar och god. Han är barmhärtig och nådig. Han bryr sig faktiskt inte om vad du har haft för dig för sattyg heller, trots vad en hel del kristen religion vill låta göra gällande. Inte så att det är oviktigt, men Han har faktiskt betalat priset för din frälsning med sitt eget blod. Han har dött för alla dina synder, vare sig du tror på det eller ej. Det är inte ett subjektivt faktum som på något sätt är beroende av oss utan det är en objektiv sanning.

Det enda som verkligen har någon betydelse för din eviga destination är hur du förhåller dig till Sonen. Tror du, att Jesus är Guds enfödde Son? Tror du, att Han blev avlad av den Helige Ande och född av jungfrun Maria? Tror du, att Han föddes i ett stall i Betlehem? Tror du att Han blev pinad under Pontius Pilatus? Tror du att Han blev korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket? Tror du att Han uppstod på tredje dagen ifrån de döda? Tror du att Han uppsteg till himmelen efter 40 dagar? Tror du att Han sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande för att döma levande och döda?

Raka och öppna frågor som kräver raka och öppna svar utan undanflykter. Du kanske vill tro detta, men inte vet hur du skall få ihop det med vad du känner till av naturlagar och så vidare. Det är fullt begripligt. Om man aldrig har sett någon födas av en kvinna som är jungfru så kan det vara svårt att rent mentalt greppa sanningen om jungfrufödseln. Men det viktiga då är att man förstår att det handlar inte om att förstå hur det kan fungera, utan att med sitt hjärta omfatta det. "Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig [kommer i en rätt ställning inför Gud] och med munnen bekänner man och blir frälst [räddad ifrån den eviga domen]" (Rom 10:10)

Du som vill bli frälst och lära känna Jesus kan säga följande bekännelse, så pass högt att du själv hör det. Det gör inget om du råkar vara ensam just nu. Säg det ändå, så kommer Herren ge dig tillfälle att få berätta för någon människa om din nyvunna tro.

Jesus, jag tror att du blev avlad av den Helige Ande och född av jungfrun Maria. Jag tror att du blev pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, och steg ned till dödsriket. Men jag tror också att du uppstod på tredje dagen ifrån de döda! Jag tror att du uppsteg till himmelen, att du nu sitter på Faderns högra sida och att du kommer tillbaka för att döma levande och döda. Tack för att du har lovat att den som tror på dig inte blir dömd! Amen.

Du får gärna maila mig om du vill, så kan jag hjälpa dig vidare på vägen. Må Herren vara med dig!