Nu är det dags för nummer 5. Som vanligt; läs dem gärna i rätt ordning.

Kärleken uppför sig inte illa. Vi människor uppför oss ganska ofta illa. Vi gör människor ledsna, och sårade, antingen oavsiktligt på grund av brist på kunskap eller avsiktligt, på grund av människans elakhet och ondska.

Vad är då lösningen? Att man bestämmer sig för att vara snäll mot människor? Tyvärr så räcker inte det. Människan är inte kapabel att göra sig själv god. Det kan ske endast genom Jesu Kristi blodsoffer. Du behöver bli född på nytt (Joh 3). Du behöver få ett nytt, omskuret hjärta, i vilket den helige Ande kan ta en permanent boning. Allt detta sker i den nya födelsen, när du blir en ny skapelse i Kristus Jesus (2 Kor 5:17).

Nå, du kanske har varit frälst hur länge som helst, men ändå kämpar med ditt kött. Du tycks aldrig vinna seger. Kan det ändå inte vara så att man bara får ge upp? Vi är väl trots allt ändå bara fattiga syndare, frälsta av nåd, som får leva ett miserabelt liv tills Jesus kommer tillbaka? Nej, knappast. Visst är vi frälsta av nåd, och visst inväntar vi Jesu återkomst med förväntan och glädje. Men vi är inte några fattiga syndare. Vi är gjorda till rättfärdighet i Kristus Jesus (2 Kor 5:21). Jesus betalade ett oerhört högt pris för din och min rättfärdiggörelse. Låt oss inte ringakta det offret och skända Jesu blod genom att tala om oss som "fattiga syndare". Det är att effektivt säga att Jesus inte lyckats tvätta mig riktigt ren. Nej, bort det. Så skall ni också se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. (Rom 6:11-12)

Men, hur ska detta bli möjligt, kanske du tänker. Du kanske syndar 1000 gånger om dagen. Kan Jesus ändå förlåta dig? Ja! Det är just vad han kan. Det är det som är det fantastiska med försoningen. Oavsett hur stor din skuld är, oavsett hur mycket dumt du gör och gjort, så kan du stå som frikänd genom Jesu blod genom att tro att hans offer täcker dig.

Jesus uppförde sig aldrig illa. Han var det fullkomliga exemplet. När han gick fram till korset så visade han precis den väg vi behöver gå. Vi behöver gå till korset med våra problem. Vi behöver förstå vår identifikation med Jesus i hans död, nederstigande till helvetet, seger över djävulen, uppståndelse och himmelsfärd. Jesus hade inte behövt göra ett skvatt av detta - om det inte hade varit för att han ville försona dig med Gud.

Jesus,
tack för att du dog för mig. Tack för att du inte uppför dig illa. Tack för att du tar emot mig, med alla mina svagheter och brister. Gör mig fri från dåligt uppförande. Tack för att du helgar mig helt och fullt. I ditt namn, Amen!