Här börjar en serie predikningar utifrån teman i 1 Kor 13:4-7. Jag tänkte ta dem i den ordning de kommer i skriften. Vi börjar med det allra första: Kärleken är tålig och mild.

Men först tror jag att det kan vara på sin plats med en smärre introduktion av 1 Kor 13. I vilket sammanhang kommer det, och vad handlar det om?

I kapitlet innan (12) talar Paulus om nådegåvorna. Tungotal, profetia, kunskapens ord, vishetens ord, helande, trons nådegåva osv. Sedan i kapitel 13 så byter han helt plötsligt ämne till att prata om kärlek. I kapitel 14 pratar han vidare om nådegåvorna. Vad är nu detta, har det blivit ändrat av någon munk som ville stoppa in lite romantisk poesi? Nejdå, inte alls. Det som den helige Ande vill poängtera genom Paulus är istället följande, och det vill jag att du skriver ner om du för anteckningar: Nådegåvor som inte används i kärlek har helt förlorat sitt syfte. Vad för något syfte? Jo, precis som med tjänstegåvorna som beskrivs i Ef 4:11-15 så har de andliga nådegåvorna till funktion att bygga upp de troende, så att de kan gå ut och vinna människor för Jesus. Ingenting annat. Jesus sade innan han sände den helige Ande att "när den helige Ande kommer över skall ni få kraft och bli mina vittnen" (Apg 1:8) Det är denna kraft som beskrivs i 1 Kor 12-14. Men kraft utan kärlek räcker som sagt inte.

Jag tycker personligen att 1 Kor 13 är ett av de allra starkaste (måste passa mig för att säga "det starkaste", för det kanske jag kommer ångra om jag upptäcker något starkare) kapitlen i hela bibeln. Och i synnerhet vers 4-7 som jag tänkte gå in lite djupare på i den här serien predikningar, där denna är den första. Jag har faktiskt lite svårt att hålla mig i balans när jag läser dessa versar, för jag jag börjar nästan alltid gråta. Gud är så otroligt god och kärleksfull, och i dessa verser visar han det på ett enormt starkt sätt. Allt Jesus gjorde, det gjorde han i kärlek, till dig och mig. Jag är övertygad om att om vi får in denna sanning i vårt hjärta, i vår ande, så kommer Guds kraft förlösas på ett väldigt konkret sätt i våra liv. Bibeln säger faktiskt detta rakt ut i Ef 3:19 - när vi lär känna Kristi kärlek så blir vi "helt uppfyllda av all Guds fullhet". Halleluja! Det finns inget som kan värma hjärtat så mycket som en uppenbarelse om hur mycket Gud älskar oss i Kristus Jesus.

Nå, nu tillbaka till ämnet efter denna introduktion. "Kärleken är tålig och mild" börjar det med. Motsatsen till att vara tålig är att vara otålig. Vi är väl alla otåliga ibland. Vem känner inte igen sig i att stå och vänta på en buss som är försenad, och känna frustrationen nästan rinna över? Men Jesus är inte alls sådan. Han är den Fullkomlige, Guds rena offerlamm, som borttager världens synd. I allt lik sina bröder, dock utan synd. Först så satt han i himlen och väntade i ett par tusen år på att världen skulle bli förberedd för hans människoblivande. Sedan så väntade han i trettio år på att bli smord av den helige Ande. Sedan så väntade han tre år på att få bli korsfäst. Inte en enda gång blev han irriterad. Inte en enda gång blev han otålig, och snäste "Vad sen du är!" till Judas eller Pilatus. Nej, ty Han är kärleken. Kärleken blev kött och tog sin boning ibland oss.

Vad betyder det att vara mild? När jag frågar den helige Ande så ger han mig liknelsen med en mild havsbris. Kärleken är inte en orkan som kommer och river ner allting som står ivägen. Nej, den är mild. Den smeker oss ömt på kinden och visar hur mycket den längtar efter att få umgås med oss. Den viskar ömma ord i vårt öra om att den är beredd att gå hur långt som helst för att göra det möjligt. Till och med hela vägen upp till Golgata, och ett blodigt kors.

Bed gärna följande bön med mig om du vill.

Herre, tack för att du älskar mig mer än jag själv kan omfatta med mitt förstånd. Uppenbara för mig din kärlek ännu mycket starkare. Tack för att du gav ditt liv, ditt blod och dig själv för mig. Tack för att du är tålig och mild.

I Jesu namn,
Amen.