(Det här är andra predikan i vår serie av predikningar på ämnet "Guds kärlek i Kristus Jesus" utifrån 1 Kor 13:4-7)

Vi vet väl alla att det är lätt att bli avundsjuk. Särskilt barn visar detta på ett tydligt sätt, och om man inte lär dem att skilja på "mitt och ditt" så är frågan om de någonsin kommer göra det.

Avundsjuka är närbesläktat med girighet. Ett orent begär efter det som tillhör någon annan. Inte ett begär efter pengar som sådant, ty Herren är ju vår försörjare som ger oss så att vi "alltid och under alla förhållanden kan ge i överflöd åt allt gott verk" (2 Kor 9:8). Detta är Guds goda vilja. Djävulen vill däremot att vi falla i ett av två diken:

  • Snålhetens (fattigdomens) förbannelse.
  • Girighetens förbannelse.

Bägge dessa diken, som egentligen är samma sak, kommer leda till att du håller på allt det du har så hårt du bara kan. Guds plan för dig är att du ska kunna vara en glad givare. Det betyder inte att du alltid har en miljon kronor i plånboken. Men det betyder att du alltid kan lita på Gud, att han försörjer dig med allt vad du behöver. Genom jobb, genom gåvor från människor du känner eller inte känner, eller på andra sätt, det är inte så noga. Men Herren vill vara din försörjare!

När man tittar på Jesus så ser man tydligt hur han vandrade totalt fri från avundsjuka. Vi ska titta på ett exempel från Mark 9:38: "Johannes sade till Jesus: "Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde oss." Här ser vi det religiösa partisinnet i egen hög person. Det älskar att bygga upp ett "vi" och "dom"-system. Visst, även i verkligheten så finns det "vi" som är födda på nytt, och "dom" som inte är det. Men då är det är inte fråga om någon form av elitism utan bara att se klarsynt på saken. Här handlar det om något helt annat. Människor som ville hindra andra människor från att sprida Guds kärlek i evangelium. På samma sätt har jag hört folk idag anklaga missionärer som åker till redan "kristna" länder. "De skapar splittring". Det är du som i ditt sinne skapar splittring, käre vän. Jesus har aldrig sagt att det är vad splittring handlar om. Vi läser verserna efter:

Men Jesus sade: "Hindra honom inte. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss.

Precis så bör vi kristna resonera om våra bröder och systrar i andra församlingar. Inte se dem som ett hot, för de är de inte. Vi är ju ändå lemmar i samma kropp, inte sant? Religiös avundsjuka är något av den värsta sortens avundsjuka som finns, för den tror sig göra det av kärlek till sanningen. Håll dig borta från sådant.

I världen är det "cash is king" som gäller. Men i Guds rike är det inte din mängd nypressade hundradollarssedlar i plånboken som avgör din ställning inför Gud. Nej, det enda som verkligen har någon betydelse är följande fråga: Vad har du för relation till Jesus Kristus? Tror du att han bara var en god moralisk lärare? Kanske rentav en profet? Eller är han din Herre och din Gud? Enbart ett av dessa svar stämmer överrens med bibelns vittnesbörd. Du behöver själv svara på den frågan. Ingen annan kan göra det. Inte din släkt eller familj, inte dina barn, inte dina vänner. Inte ens din fru. Du är ansvarig för ditt liv och hur du hanterar det du har fått veta om Jesus. Du behöver själv välja att låta Hans kärlek flöda genom ditt liv. Då kommer du bli förvandlad, från härlighet till härlighet. Du kommer aldrig ångra dig om du väljer att följa Jesus, för han är allt du någonsin kan behöva och mer därtill.

Du kan be följande bön med mig om du vill.

Jesus, befria mig från avundsjuka. Jag vet att du ställer förväntningar på mig som jag aldrig kan leva upp till i min egen kraft. Döp mig i den Helige Ande och eld så att jag får kraft från himmelen för att leva det liv som du har tänkt för mig.

I ditt dyrbara namn, amen