Vi har kommit till artikel tre i serien utifrån 1 Kor 13:4-7. Om du missat de tidigare så finns de i arkivet här på sidan.

Kärleken skryter inte. Vad innebär det? Ja, det kan vi bland annat se genom att titta på vår Mästares liv. Han hade många tillfällen att ta fram sin "titel" för att få folk att lyssna. "Jag är Jehova, din förbundsgud. Det var jag som ingick ett blodsförbund med er fader Abraham!". Men aldrig, någonsin gjorde han det. Istället så frågade han sina lärjungar "Vem säger ni att jag är?". Här ser vi hur kärleken fungerar. Den söker aldrig att själv sätta sig på en position av auktoritet. Hur ofta hör vi inte talas om ledare inom församlingen som missbrukat sitt förtroende? Ofta beror detta just på att deras motiv inte har varit rena. De har inte gett sitt liv för fåren.

Det finns ett väldigt bra bibelställe i Jak 4:13-16 som tar upp detta med skryt. Jag citerar: "Lyssna nu, ni som säger: "I dag eller i morgon skall vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar." Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök, som syns en liten stund och sedan försvinner. I stället borde ni säga: "Om Herren vill och vi får leva skall vi göra det eller det." Men nu skryter ni och är självsäkra. Allt sådant skryt är av ondo." Vad är det egentligen Jakob kritiserar här, att man planerar inför sin framtid? Nej, det tror jag inte alls. Snarare handlar det om att om vi planerar vår framtid utan att söka Gud och hans ledning och välsignelse, så lever vi i uppror mot den Allsmäktige. Och uppror, det har vi till och med fått läsa i sekulär media den senaste tiden, är trolldomssynd.

Om du söker att upphöja dig själv, dina talanger, dina nådegåvor, din smörjelse, din tjänst, din kallelse, på bekostnad av Herren Jesus, så kommer du oundvikligen gå snett. Gör inte det. Skryt inte över allt som Gud har gett dig. Om det verkligen är från Gud så kommer det visa sig. Verklig smörjelse och kallelse behöver aldrig hävda sig själv. Den lyser som solen i gryningen.

Herre, gör oss mer lika Jesus. Forma din Sons avbild i oss, så att vi blir fullständigt befriade från alla former av skryt och högmod. I ditt mäktiga namn, Amen!