Sverige idag är ett land som på många sätt och vis är på väg åt fel håll. Detta vet många, och det är egentligen bara att öppna en dagstidning och läsa så märker man att någonting inte står rätt till. Men vad många inte vet, det är att det finns en lösning!

Lösningen är mycket enkel: Guds kärlek. Denna kärlek är inte en sentimental känsla som får det att kännas lite mysigt i magen. Nej, det är en förvandlande kraft som spränger sönder fängelseportar och som ingenting i världen kan stå emot. Det var Faderns kärlek till Jesus som fick honom att uppstå och lösas ur dödens vånda, och uppväckas till nytt liv. Samma kärlek sträcker Fadern ut idag gentemot Sveriges folk.

Men, kanske du säger, det finns ju så mycket ogudaktighet och elände och synd i vårt land. Ja, det är riktigt. Det finns mycket ogudaktighet, elände och synd. Man har till och med gått så långt att man har börjat lagstifta gentemot Guds Ord. En gudsman ifrån Öland blev nyligen dömd till en månads fängelse för att ha förkunnat och med kraft proklamerat Guds Ord om homosexualitet. Må Gud rikligen löna honom. Och en sak är säker: det ser inte ut att bli bättre. Vem vet, kanske man snart förbjuder bibeln helt och hållet, som i Kina? Då skall vi med glädje och fröjd i den helige Ande massproducera biblar och smuggla in. Kanske vi måste tillochmed fly till Norge eller Finland, men då må det så vara. Man måste lyda Gud mer än människor.

I allt detta så lyser dock Guds kärlek igenom. Gud är kärleken personifierad. Den är ett med hans väsen (1 Joh 4:8). Det går egentligen inte att tala om Gud utan att tala om kärlek, eftersom Han är kärleken. Han förändras inte även fast vi förändras. Nej, Skriften säger att Jesus är densamme "igår, idag och så och till evig tid" (Heb 13:8). Detta är ett ord att lita på. Samma människokärlek som vi ser i Jesu liv och tjänst, och i Jesu offer på Golgata kors, sträcker Han ut idag, gentemot ett hårdnackat och trolöst folk — Sveriges folk!

Det är inte för sent ännu. Nådens tidsålder är ännu inte över. Ännu finns det tid att vända om till Herren Sebaot, Han som har skapat oss, Han som har gett oss den vackra sommaren, bladen, träden, solen och himlen. Han som låter solen lysa både över god och ond. Han älskar dig och mig personligen och vill att vi skall leva i gemenskap med Honom. Men för att det skall kunna ske behöver syndaproblemet tas itu med. Jesus bar all världens synd upp i sin egen kropp på korset för snart 2000 år sedan (1 Pet 2:24). När vi bekänner att vi har syndat och att vi är på väg åt felt håll, och bekänner att vi vill ha Jesus som vår Herre, då blir vi frälsta och kommer på rätsida med Gud igen. Detta är lösningen som Sverige behöver, en massiv väckelse av aldrig tidigare skådad kaliber. Människor som vänder om vid varje bensinstation. ICA-butiker som fylls av människor som gråter och bönar och ber om att få köpa en bibel. Fotbollsglädjen byts ut mot en glädje över att veta att man är förlåten av Herren och att Jesus snart kommer tillbaka. Sommaren får en verklig mening, ja, hela livet får en verklig mening. Istället för att leva ett inskränkt liv centrerat runt sig själv och att försöka på bästa sätt möta sina egna behov så börjar man leva för Gud, fokuserad på att utföra Hans vilja och utbreda Hans rike på den här jorden.

Du kan ta emot Jesus som din personlige frälsare idag. Det enda du behöver göra är att bekänna din synd inför Honom, och bekänna Honom som din Herre. Han kräver inte mer. Han har gjort allt annat. Det enda du behöver göra är att ta emot det som Han knackar på ditt hjärtas dörr för att ge dig. Du kan till exempel säga så här till honom:

Jesus, jag är ledsen att jag inte levt på det sätt som du vill. Jag har gjort som jag själv ville istället för att följa dig. Förlåt mig alla mina synder, förlåt mig att jag gått min egen väg och gått bort ifrån dig. Jag vill att du skall vara min Herre från denna stund och framåt. Led mig från och med nu, och resten av mitt liv, på rätta vägar för Ditt namns skull. Tack för att det ännu inte är för sent för Sverige. I Jesu Namn, Amen.