Jakob skriver i sitt första kapitel att "allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva kommer ner från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." Ändå finns det dem i Kristi kropp som på fullaste allvar tycks tro att sjukdom och lidande är något som kommer från Gud. Hur är detta möjligt?

Redan Job, som levde för cirka fyratusen år sedan hade sin egen lidande-teologi färdig: "Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!" (Job 1:21) Men vad vi ofta missar när vi citerar Bibeln på det här sättet är att Job sade detta innan han faktiskt hade lärt känna den levande Guden! Detta med Job och hans bok är ett ämne värt en egen predikan. Låt oss här och nu bara konstatera att Job hade en på vissa sätt snedvriden och ofullständig bild av vem Gud är, precis som vi ofta har.

Vem är då Gud, hurdan är Han?

Bibeln säger att "Gud är ljus, och inget mörker finns i Honom" (1 Joh 1:5). Det krävs inte en teologie doktors-examen för att konstatera att sjukdom, lidande och död är ett mörker, snarare än en ljus företeelse. Redan ett litet barn kan nog förstå att det är inget kul eller positivt att vara sjuk. Eller hur?

Men vi kristna har en märklig tendens att liksom vilja göra något "andligt" av allt som händer oss, precis som Job. I någon slags märklig form av "fatalism med kristna ord" så pratar vi om att "den där sjukdomen som jag fick lärde mig nog allt ett och annat. Jag fick massor med tid att läsa Bibeln och komma närmare Gud." Det är ju underbart att det var det som blev konsekvensen, men låt mig säga en sak: det var fortfarande inte Gud som sände sjukdomen. Däremot använde Han den för att dra dig närmare sig, men det är något helt annat. "Ty för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut." (Rom 8:28)

Gud är alltså ljus, inte mörker. Från Honom kommer enbart goda gåvor.

Jag önskar så, av hela mitt hjärta, att om det är något du minns från denna lilla korta betraktelse så skall det vara just detta — Guds ändlösa och oöverträffade godhet och välvilja. Detta är förstås inte hela den kristna teologin, men om det är något som man bör börja med så är det just detta — Gud är god och vill dig alltid bara det absolut bästa, till ande själ och kropp. Det gäller din hälsa. Det gäller din ekonomi. Det gäller din familj, din make/maka och dina barn. Det gäller ditt arbete. Det gäller din församlingsgemenskap. Gud vill dig väl! Han vill välsigna varje aspekt av ditt liv. Detta har varit hans vilja ända sedan Begynnelsen, då Han skapade människan. "Gud välsignade dem och sade: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!" (1 Mos 1:28)

Ta gärna lite tid ikväll och fundera över vad dessa ord kan betyda för dig just i den situation du befinner dig: Gud älskar dig, och Han är god. "Smaka, och se, att HERREN är god!" (Ps 34:9)