Vad handlar dopet i vatten om enligt bibeln? Det tar denna lektion upp.

Alla kristna församlingar praktiserar dop. Jesus själv sade åt oss att gå ut och "döpa dem [lärjungarna] i Faderns, Sonens och den helige Andes namn" (Matt 28:19). Jesus själv blev döpt, både i vatten och i den helige Ande. (Matt 3:13-17)

Men vad är egentligen dopet? Vad innebär det? Varför ska man "låta döpa sig i Jesu Kristi namn" som Petrus uppmanade folket till på pingstdagen? Det ska vi reda ut, och förhoppningsvis kommer du lära dig mycket av denna lektion. Om du är nyfrälst eller av någon annan anledning ännu inte blivit döpt så kommer du också förstå varför dopet är en enorm välsignelse som Gud inte vill att du skall gå miste om.

Kristna har ända sedan urförsamlingen debatterat och diskuterat mycket om vad dopet innebär. Varför? Till stor del på grund av att man inte varit ledd av den helige Ande, utan av mänskliga filosofier och funderingar, eftersom skriften är väldigt klar och tydlig i vad dopet innebär. Detta är dopets innebörd:

  1. Ett rent samvetes bekännelse (1 Pet 3:21)
  2. En identifikation med Jesu död (Rom 6:3)
  3. Den gamla människans begravning och uppståndelse till ett nytt liv i Kristus Jesus (Rom 6:4)
Du kanske har fått lära dig att dopet bara är en symbolisk handling, en "utvärtes manifestation av det som invärtes redan skett", eller liknande. Detta är fel och obibliskt. Dopet är ett medel genom vilket Guds nåd förmedlas till en människa. Inte så att hon blir född på nytt genom att låta döpa sig, men dopet är ändå intimt förknippat med den nya födelsen. Först och främst bekänner du inför församlingen att ditt samvete blivit renat, inte genom att du försökt "skärpa dig" utan för att du tror på Jesus Kristus. Sedan så identifierar du dig med Jesu död. Det innebär, att den gamla människan, ditt gamla liv, blev korsfäst med Kristus. Alla dina gamla brister, svagheter, sjukdomar och synder blev uppspikade på korset. Jesus Kristus identifierade sig med dem - han blev rentav gjord till dem (2 Kor 5:21). Jesus blev gjord till brist med din brist. Han blev gjord fattig med din fattigdom (2 Kor 8:9). Han blev gjord till synd med din synd. Han blev gjord till sjuk med din sjukdom (Jes 53:5). Allt det du var i ditt syndiga och oomvända tillstånd blev han gjord till, för att du skulle kunna bli gjord till rättfärdighet ifrån Gud och gå fri. Halleluja!

Det är denna verklighet du bekänner dig till genom att gå ner i dopgraven. Du behöver inte gå ner i dödsriket, i helvetet. Det gjorde Jesus. Men genom att gå ner i vattnet, så identiferar du dig på ett mycket påtagligt sätt med Jesu Kristi död. Du visar att den som du var, den människa som levde ett liv i synd, ogudaktighet och fiendskap med Gud, den är död, och nu begravs hon för alltid. Detta är dopet. Det är därför det är så viktigt att ett dop innebär att hela din kropp sänks ner. Annars görs dopet till symbolik och något helt annat än ett bibliskt dop - nämligen identifikation med Kristi död och begravning.

När du kommer upp ur dopgraven, så identifierar du dig med Jesu uppståndelse. Liksom den helige Ande uppväckte hans döda kropp, och levandegjorde hans ande (1 Pet 3:18), så uppstår du till ett nytt liv. Du kan förvänta dig en stark närvaro av den helige Ande när detta sker, för det är verkligen en helig stund. Änglarna jublar i himlen och sjunger lovsånger över att ännu ett Guds barn har fått bli döpt till Jesu Kristi död, och fått uppstå med honom till ett nytt liv i härlighet och överflöd.

Detta är dopets verklighet. Nu är det kanske så att du kommer ifrån en bakgrund där man inte alls tror på det här sättet. Det gör jag också. Jag växte upp i en bakgrund där man praktiserar så kallat spädbarnsdop, där man skvätter lite vatten på ett barns huvud. Men denna verksamhet har mer grund i hedniska mysteriekulter än i Guds levande Ord (För mer information, se The two Babylons av Alexander Hislop). Det betyder inte att alla som mottagit spädbarnsdop nödvändigtvis är osaliga och ofrälsta. Men den som förlitar sig på sin barnbegjutelse för sin frälsning, är definitivt inne i ett annat evangelium än det bibliska. "Ty av nåden är ni frälsta, genom tron" (Ef 2:8-9). En människa blir inte frälst genom gärningar; enbart genom att gensvara i tro på Guds kallelse och bekänna med sin mun att Jesus är Herren. (Rom 10:9-10)

Om du vill ha detta, så uppmanar jag dig att hörsamma kallelsen som jag citerade lite kort i början. "Omvänd er [till ny födelse] och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." (Apg 2:38-39). Ta kontakt med en lokal församling som tror på Jesus och Hans Ord, och säg att du vill bli döpt så kommer de hjälpa dig. Om du inte vet vart det finns en församling, så kan du kontakta mig så skall jag hjälpa dig.

Jesus, tack för att du dött för mig. Tack för att du gav ditt liv för mig, medan jag ännu var en syndare. Jag prisar och tackar dig för att jag genom dopet får dö bort från mitt gamla liv och uppstå till ett nytt liv, med dig. Tack för att jag får leva med dig i all evighet i himlen. I ditt namn, amen.