Det står i Rom 6:4 att vi skall leva "det nya livet" som kristna, Jesu lärjungar. Vad innebär det?

Vi ska nog citera hela versen förresten, så blir det tydligare. Den här lektionen anknyter starkt till den föregående, om dopet, så läs den om du inte redan gjort det.

Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. (Rom 6:4)

Nyckeln i den här versen är "liksom Kristus uppväcktes från de döda". Du kanske läst denna vers massor med gånger, och aldrig tänkt på det jag kommer säga nu, men slappna av och lyssna till det som den helige Ande vill förmedla till dig just idag.

Vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda, som sagt. Men vaddå? Vi har väl inte varit döda? Jo, det är precis vad vi har. Ef 2:2 säger: "Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder". Den död det talas om här är inte den fysiska döden, utan den andliga döden.

Andlig död - fiendskap mot Gud

Innan du blev frälst, befann du dig i det som vi kallar för andlig död. Döden hade herravälde över dig (Rom 5:21). Syndens konsekvenser är ytterst sett evig död, skilsmässa från Gud. Men här i tiden leder den till andlig död, ett tillstånd av separation och fiendskap mot Gud. I ditt allra innersta, i din ande, hade du Satans natur. Det är därför bibeln beskriver att "ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren" (Ef 5:8). Den opånyttfödde, orättfärdige människan är alltså mörker - en del i mörkrets rike, en slav i fiendens rike, och vad allra hemskast är, oftast helt utan att han vet om det.

Det är därför vissa människor reagerar så starkt emot evangeliet, budskapet om korset och Jesu död. De kan inte riktigt förklara eller förstå det, men någonting inom dem bara skriker "NEJ!". Detta är inte Guds röst, utan det är den andemakt som är verksam i de ohörsamma (Ef 2:2). Den andemakten verkar på samma sätt som den helige Ande verkar i en människa som är född på nytt, det vill säga igenom hennes egen ande. Människan i sitt opånyttfödda tillstånd är alltså totalt ond i sitt innersta. Det betyder inte att hon inte kan göra saker som är goda - hjälpa gamla damer över gatan, ge åt de fattiga, et cetera. Men hon kan aldrig ha verkligen rena motiv. Hon gör det alltid driven av sin egen egoism, för att kunna visa på hur duktig hon är.

Men vad har detta med det nya livet i Kristus att göra, kanske du undrar? Det har väldigt mycket med det att göra, eftersom livet i Kristus är den raka motsatsen till detta liv som andligt död. Vi går raskt in i nästa sektion i den här lektionen.

Andligt liv - vänskap med Gud

Som född på nytt så har du fått ta del av andligt liv. Livets Ande, som formade hela den här världen i den första skapelsen har i din invärtes människa gjort ett veritabelt mirakel. Du är en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit (2 Kor 5:17). Istället för fiendskap med Gud råder nu gemenskap med Gud. Du har fått Guds natur (2 Pet 1:4) som är kärlek, ty Gud är kärlek (1 Joh 4:16, Rom 5:5). Det betyder att du, om du är född på nytt, har fått möjligheten att älska så som Gud älskar. Du har fått möjligheten att leva det liv som Jesus levde. Ett liv i seger över omständigheter. Ett liv där du bokstavligt talat går på vattnet och ser döda få liv, blinda få sin syn, hungriga bli mättade och demonbesatta bli befriade. Halleluja!

Detta är verkligen inte någon religion. Det är det nya livet i Kristus Jesus. Det är ett liv där du umgås med din himmelske Fader, genom den helige Ande. Det är ett liv där du tackar Jesus för varje dag, att du får nåd av honom att leva ett liv som är över och inte under. Det är ett liv där syndens makt verkligen är bruten. Du behöver inte kämpa för att bryta den, Jesus har redan brutit den. Det enda du behöver göra är att vandra i honom. Lev i honom. (Kol 2:6)

Men hur i hela världen gör jag det? Jo, börja med att låta hans Ord fylla ditt liv! "Det hjärtat är fullt av talar munnen" (Matt 12:34). Detta bibelord brukar vi ofta citera i negativa sammanhang, att människor som fyller sitt hjärta med en massa skräp också kommer tala en massa skräp. Men det gäller naturligtvis även åt andra hållet också. Det du sår kommer du att få skörda. Ät av den andliga födan varje dag, det är Guds Ord. Lev i Ordet. Låt Ordet bo i dig. Tala Ordet för dig själv. Tacka Gud för Ordet. Be utifrån Ordet. Gör du detta, så finns det ingen som helst gräns för hur mycket frukt du kan bära för Guds rike.