I Matt 11:27 står det: "Allt har min Fader överlämnat åt mig [Jesus]. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för." Att lära känna Gud, är det bästa som finns. Men det är inte det mest behagliga som finns, det som nödvändigtvis känns bäst, det som alla människor tycker är bäst. Ändå så är det det som är bäst och som människan har allra störst behov av.

Vi tänker ofta, att människans behov av vatten och bröd — fysisk mat och dryck, är det viktigaste för att fylla en människas behov. Men det är ett mycket ytligt och världsligt sett att se på saken. Sanningen är nämligen, att människans största problem är att hon är i "avsaknad av härligheten ifrån Gud" (Rom 3:23). Hon skapades för att förhärliga Gud, för att vandra med Gud, där Han skulle fylla alla hennes behov. Men som vi vet, så är det inte så världen ser ut idag. Människan har valt att gå bort emot Gud, och följer hellre denna världens furste; djävulen. Människan älskar ljuset mer än mörkret.

Men Jesus älskade människan mer än vad människan hatade Gud, hatade sin medmänniska och hatade sig själv. Därför säger han i verserna efter: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (v28-29). En del människor tror, att Jesus kommit för att ta något ifrån dem. Det stämmer. Herren ger, och Herren tar. Han tar din synd, din egenrättfärdighet, dina misslyckanden, din ofullkomliga strävan att vara duktig och göra rätt för dig, din hopplöshet, dina besvikelser, din ångest, din oro, din ofrid. Allt det som inte är av Gud i ditt liv, det tar han, på sig själv. Upp på korsets trä. Och det han ger dig, det är evigt liv. Åt var och en, som är så liten att han kan tro på något så enkelt (Matt 11:26).

Herre, gör oss små, fattiga och enkla inför dig. Lägg av oss alla våra bördor, allt vårt eget, som inte är av dig, och ge oss istället av din kraft, av din förmåga, av din smörjelse, av dig själv. Tack för att du ger oss ditt Ord, Jesus Kristus, som kommer rakt in i våra omständigheter och sätter oss fria ifrån synd, mörker och otro. Tack för att du är vår seger, vår rättfärdighet och vår frid. Tack Jesus, för att du kommit för att visa mig vem Fadern är. I Ditt namn, amen.