Många människor idag har problem med rättfärdighet. Eller snarare bristen av rättfärdighet. Kristna likväl som ickekristna. De flesta vet förmodligen inte att det finns en lösning på deras problem. Men det gör det, och här ska vi studera vad Bibeln har att säga om vad rättfärdighet är och vilken betydelse det har för ett segerrikt liv.

Jag nämnde i ingressen, i inledningen, att massor med människor har problem med brist på rättfärdighet. Vad betyder detta, och vad är lösningen? Jo, vänta så ska du få höra.

Alla människor har ett behov av bekräftelse. Alla människor har ett behov att uppleva att de är betydelsefulla. Men vad som är betydligt viktigare är detta: varje människa har ett behov av en levande och varm relation med Gud. Massor med människor går runt och bär på en tomhet på insidan. De upplever att de aldrig blir riktigt tillfredsställda. De prövar på alkohol, tobak, andra droger, österländsk mediation, sexuell lössläppthet, homosexualitet, eller vadhelst Satan kan lura dem in

  1. Men inget av detta kan ge verklig tillfredsställelse på djupet.

Människan har ett inneboende behov av gemenskap med Gud. Men hur ska detta gå till? Gud säger själv när han inrättar den aronitiska prästtjänsten i det gamla förbundet att om prästerna (som förde folkets talan inför Gud) närmar sig honom på fel sätt så kommer de att dö. Detta beror inte på att Gud tycker om att ta död på människor; han säger själv i Hes 33:11 att han inte finner något nöje i att de ogudaktiga dör. Nej, det handlar snarare om det grundläggande faktum att Gud är helig. Om Gud skulle komma hit, just nu, med all sin härlighet så skulle alla människor som inte är beklädda med Jesu blod brinna upp på direkten. Det är som när ett ljus tänds i ett mörkt rum. Allt mörker måste ge vika.

Människan kan alltså inte nalkas Gud på sitt eget sätt. Gud gav i lagens förbund olika metoder genom vilka en syndig människa skulle kunna idka umgänge med honom. Om du är riktigt intresserad av detta så kan du läsa 3 Mosebok.

Det slutgiltiga offret är Jesus Kristus, som framburit ett enda syndoffer för alla tider (Heb 10:12). Vad betyder detta i praktiken? Jo, att alla offer för synder nu är meningslösa. Det enda vi behöver göra är att tro att detta offer gäller oss. Att tro att Jesu blod är nog för att försona oss. Det blod som han en gång för alla framburit in i det himmelska allraheligaste. Det vittnar för evigt för Fadern att Hans offer är giltigt, rätt och riktigt.

När du tar del av detta, och blir född på nytt, så säger bibeln att du står som rättfärdig (Rom 5:19). Det betyder, något förenklat, att du har en fullständigt rätt ställning inför Gud. Du kan komma till honom som om du aldrig begått minsta lilla synd. Inte på grund av att du levt ett bra liv, utan på grund av att han, Jesus Kristus, levde ett fullkomligt liv, och genom att han en vårdag gick hela vägen ner till Golgata kulle för att där spikas upp på ett kors, bli gjord till synd och bära skulden och konsekvenserna av dina överträdelser. Jesus blev slagen för dina missgärningar. Näpsten blev lagd på honom för att du skulle få frid. Upplever du denna frid? Om inte, så beror det förmodligen på en av två följande saker:

  • Du har aldrig blivit född på nytt. Du kan ha hört detta budskap 1000 gånger men ändå aldrig kommit in i Guds rike. Tro är nämligen inte enbart att intellektuellt hålla med om en lära, utan det är framförallt hjärtats förtröstan och övertygelse. Du kan bli född på nytt just nu och få denna frid som jag talar om. Be bara den här bönen. Jesus, jag kommer till dig nu precis som jag är. Jag vet att jag gjort många dumma saker i mitt liv. Jag förtjänar inte att få komma till himlen eller vandra med dig. Men jag tror att du dog för syndare, precis sådana som mig. Jesus, förlåt mig för mina synder. Rena mig i ditt blod. Gör mig till en ny skapelse. Jag lägger mitt liv vid dina fötter. Allt mitt är nu ditt, och jag tänker vandra med dig resten av mitt liv. Du är min Herre och min Gud! Amen.
  • Du är född på nytt, men har aldrig förstått vad det betyder att du är rättfärdiggjord. I denna kategori befinner sig alltför många människor, och det är egentligen främst för dig som jag skriver denna predikan. Men om du blivit frälst genom att läsa hittils så kommer även du ha nytta av att höra vad som nu kommer.

Det står i Rom 1:17 att evangelium är en uppenbarelse om rättfärdighet. Det är någonting som ingen människa skulle kunna fundera ut med sitt eget sinne (det är vad uppenbarelse betyder). Du behöver förstå detta: det finns ingenting som du skulle kunna göra för att förtjäna rätten att få umgås med Gud, så försök inte ens!!! Jag menar allvar. Gör inte det. Tro inte att någonting du gör kan förbättra din ställning inför Pappa. Gör du det så kommer du under förbannelse, och i förlängningen kommer du falla ur nåden.

Något som är väldigt vanligt i världen, och bland köttsliga kristna, är att man gör allt man kan för att försöka skyla över sina egna misstag. Om jag gjort fel så är det inte så allvarligt, och det var nog egentligen någon annans fel. Känner du igen detta? Jag har själv gjort så många gånger, så jag är inte alls ute efter att "peka finger". Det finns det någon som är mycket bättre än jag på att göra, och han heter den helige Ande. Nej, min poäng att visa dig att din situation är bedrövlig och att det går att få se en verkligt härlig förändring i ditt liv!

I det gamla förbundet så fick de gudfruktiga en tillräknad rättfärdighet på grund av sin tro, Rom 4:3. I det nya förbundet har vi inte mindre än en trefaldig rättfärdighet. Nu ska du få höra.

Vi har dels en tillräknad rättfärdighet, precis som Abraham. Detta utvecklar Paulus tydligt i Rom 4-5 som du kan läsa om du är intresserad om vad det handlar om. Men kortfattat: Den ogudaktige räknas som rättfärdig, oberoende av hans gärningar. Du kan se det som att du har ett bankkonto med en skuld på 100 miljarder. Du kommer inte kunna betala skulden oavsett hur mycket du sliter. Men skulden blir efterskänkt genom att någon annan betalar den. Detta är precis vad som skedde i Jesu ställföreträdande offer. Du går allså från -100 000 000 000 på kontot till 0. Skulden är betald.

Men detta är inte allt. Du får även en rättfärdig natur enligt Ef 4:24 och Kol 3:16 samt 2 Kor 5:21. Detta kan man gå in och ha ett djupt bibelstudium om, den gamla och den nya skapelsen och vad det har för betydelse i den kristnes liv, men det ska vi göra någon annan gång. Kortfattat: Du är rättfärdig. Det är viktigt här att du förstår att du inte är "samtidigt syndare och rättfärdig". Detta lär inte bibeln. Det är en felaktig förklaring av striden mellan kött och ande, som trälbinder massor med människor under ett slavok som bara Gud kan bryta genom den helige Andes överbevisning. Likväl är det många människor som är fast i denna Satans lögn.

Nu kommer vi till den absolut härligaste punkten: Den rättfärdige bor i dig! Jer 33:16 talar om Herren vår rättfärdighet. Detta är en stark profetisk skildring av det som blev verklighet på pingstdagen, då människor för första gången blev födda på nytt och den helige Ande tog boning i dem. För första gången någonsin hade Herren blivit en människas rättfärdighet, i ordens verkliga bemärkelse. Hon inte bara räknas som rättfärdig, eller får en rättfärdig ny natur, nej; den rättfärdige själv tar sin boning i henne! Är detta inte mäktigt och värt att ställa sig upp och skrika HALLELUJA för så undrar jag om någonting över huvud taget är det. Fattar du vad detta innebär??? Alla dina mänskliga begränsningar, all din mänsklig svaghet, bryts. I din kropp som tidigare varit en plats för orenhet, synd och sjukdom så tar den Helige sin boning, och Guds uppståndelseliv börjar flöda genom dig. I sanning så skall "strömmar av levande vatten flöda" från Gud igenom dig ut i en värld full av mörker. Men mörkret har ingen makt över dig längre, halleluja! Jag är övertygad om att den dagen då kristna verkligen förstår vilken enorm potential som ligger deponerad i dem så kommer världen formligen explodera i kreativitet, glädje, frid och harmoni. Alla mänskliga utopiska ideologier som socialism, feminism, djurrättsrörelse, etc. skulle falla som ett korthus till marken. Människor skulle se att här finns det som de gått och letat efter hela sitt liv. Ja, pris ske Gud för den helige Ande, och tack för vad Han vill göra i vårt liv! "Då känner jag Kristus och kraften från [i] hans uppståndelse", Fil 3:10. Detta är så ljuvligt och jag bara önskar att det ska få bli en verklighet så mycket starkare i ditt och mitt liv.

När vi börjar meditera på denna ljuvliga sanning ifrån Guds ord och tackar Gud för allt han gjort för att göra detta möjligt för oss så frigör vi Guds kraft i våra liv. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Den sekund du blev född på nytt så tappade Satan sin juridiska makt över dig. Men det betyder inte att han kommer hålla sina äckliga fingrar borta från dig. Nej, han kommer göra allt som står i hans makt (vilket inte är speciellt mycket om du ställer honom brevid Herren Sebaot, härskarornas Herre!) för att hålla dig borta från det överflödande liv som Jesus vill föra dig in i. Och ett av allra effektivaste vapen han har för detta är att hålla folk borta från uppenbarelsen om vad Gud gjort för dem i och med försoningen. Han vill hindra folk från att läsa Guds Ord, för han vet att den som gör det kommer placera honom där han hör hemma: under sina fötter (Rom 16:20).

Om du får in detta i din ande, i ditt hjärta, så finns det ingen som helst gräns för hur långt du kan nå i ditt kristna liv. Saker som för vanliga människor är enorma hinder kommer för dig upplevas som att gå över ett hårstrå. För du vet att du är förklarad rättfärdig, gjord rättfärdig och har den rättfärdige i din ande. Du kommer aldrig längre att vara beroende av människors åsikter och tankar för ditt välbefinnande. För du vet att din rättfärdighet är av HERREN! Varken djävulen, världen eller ditt usla kött kan rubba på detta faktum.

"Det är tid att söka HERREN, till dess han kommer och lär er rättfärdighet." säger Hosea (10:12). Jag hoppas att du har lärt dig något av denna predikan. Gud välsigne dig!!