(Den här artikeln är skriven av Mats Gefvert, en god vän till mig)

När du blev andedöpt så fick du av den Helige Ande någonting som vi kallar för tungotal, ett bönespråk som vi kanske inte förstår så mycket av, och därför kanske det inte blir särskilt använt. Men faktum är att det finns oerhörda mysterier i tungotalet som vi absolut bör känna till för att inte bli lurade av Djävulen och gå miste om en oerhörd välsignelse i våra liv.

Tungotalet är en gåva från Gud till oss människor som kanske överstiger det mesta annat som Han har givit oss. Tungotalet är en av nycklarna till himmelriket i våra liv på jorden. Tungotalet är en av de resurser som Gud använder för att lära oss, för att få oss att växa i tro och för att välsigna oss över allt förstånd.

Tro - om vi skall ta det först - är den faktor som förlöser Guds kraft i våra liv, det har vi hört predikas många gånger från många olika håll. Likväl har många, många försökt applicera det på sina liv men misslyckats kapitalt, gått in i andliga väggar och inte förstått varför. Så har man trott att tro är någonting man presterar fram, någonting man eggar upp sig själv i, och när man har presterat fram tillräckligt mycket tro, så välsignar Gud en, och man blir belönad för det. Ingenting kunde vara mer fel. Vi har helt enkelt inte förstått var tro kommer ifrån, eller vad det är.

Sanningen är denna: tro kommer ifrån hjärtat, ingen annanstans ifrån. Tro är den livsåskådning som du har, den övertygelse du bär i ditt hjärta, den andliga karta med vilkens hjälp du tolkar och förstår verkligheten omkring dig. Den är lika central i ditt liv som någonting annat, och den påverkar dig varje dag, varje sekund. Du tror att himlen är blå, att jorden är neråt, och att du behöver äta mat för att överleva. Du tror förmodligen också att Jesus är din frälsare, att Han gav sitt liv för ditt, och att du har rätt till evigt liv. Båda är lika goda exempel på tro.

Men vad gör man om man tror fel? Om man t.ex. inte tror att man är frisk, som så många trospredikanter vill göra gällande, utan man är helt övertygad om att man är sjuk? Var och en som någonsin gett sig in för att bli helad från någon allvarlig åkomma vet hur svårt det kan vara att tro. Och man försöker, och försöker, och man anstränger sig för att gå i tro och för att hålla på med detta, men till slut misslyckas man och man faller tillbaka till det grundtillstånd man hade - ens egentliga hjärtats tro, som säger att jag är inte frisk.

Det är inget fel i det. Men om du vill ha ett helande, så måste tron i ditt hjärta ändras. Och det sker inte över natten.

Det är en av orsakerna till varför Gud gav oss tungotalet. I 1 Kor 14 har vi Paulus excellenta utläggning av tungotalet. Ta upp din Bibel och läs själv innantill. Du kanske inte förstår det, men det är okej. Du kommer göra det en dag. Tungotalet är en gåva som Gud gav dig för att du skall komma till full insikt om allting som Han har gett dig, om allting som Han har för dig och som Han vill att du skall vandra i -- inte för att Han är någon elak diktator som bestämmer vad du skall göra, vare sig du vill eller inte, utan för att Han vill att du skall leva i din livskallelse; det som du blev skapad till för att göra, och det som du kommer trivas bäst med. Gud vill att vi skall leva lyckliga, och Han vet att ingenting gör oss mer lyckliga än att göra det som vi innerst inne vill i djupet av våra hjärtan.

När du talar i tungor händer någonting mycket märkligt. Med ord som du inte förstår börjar du be. Detta är i sig ett rent, andligt mirakel - ord och meningar och uttryck i obegripliga stavelser formas ifrån din ande och strömmar rakt ur din mun, utan någon som helst koppling till ditt förstånd. Detta är mycket skickligt gjort av Gud; för Gud vet, att om du förstod bara en liten del av vad du ber om när du ber i tungor, så skulle du kanske aldrig mer vilja be i tungor, därför att du vill förmodligen inte släppa en del saker som Gud vill att du skall släppa. Det Gud gör, när du ber i tungor, det är att Han analyserar hela ditt liv, rotar igenom varje liten undangömd vrå av ditt hjärta, och plockar fram exakt det som är absolut viktigast att be för i denna stund, och sedan börjar Han be, i Ande, igenom dig, för det behovet. Varje del av ditt liv täcks in i tungotalet. Varje del av din personlighet, varje problem du står inför, varje händelse av ditt liv är täckt av bön i tungor av Gud, och du kan på grund av det förvänta dig bönesvar.

Men vad är bönesvaren?

Låt mig innan jag går vidare skilja på några olika tungotal. Det finns tungotal för förbön, och det finns tungotal för profetisk uttydning. Det finns tungotal som ett tecken för icke troende, när den Helige Ande ger en övernaturlig förmåga att utan förståelse tala helt andra språk, som apostlarna gjorde på pingstdagen. Inget av dessa kan vi själva kontrollera i oss själva. Men det finns en sista variant av denna nådegåva som vi själva kan utnyttja precis när vi vill, precis hur mycket vi vill, och det är tungotal för personlig uppbyggelse; för när vi ber i tungor, uppbygger vi oss själva. (1 Kor 14)

Vad är då tungotalets bönesvar? Paulus säger i kapitlet jag refererar till att den som ber i tungor, ber ut mysterier. Mysterier, eller det grekiska "mysterion", hävdar Strongs Concordance är hemligheter som är kända enbart av invigda. Det är uppenbarelser. Det är insikt om Gud och Guds rike. I 1 Kor 2 berättar Paulus om denna världens vishet och en vishet och en kunskap som är från ovan. Hade denna världens furste förstått den visheten, då hade han aldrig korsfäst härlighetens herre, Jesus Kristus. Men det gjorde han inte, därför att den visheten fanns inte tillgänglig för honom, endast för de som tillhör Kristus.

Som bönesvar mottar vi de uppenbarade mysterierna. Du har förmodligen märkt om du bett en längre tid eller en längre period i tungor att du har börjat förstå saker och ting eller kommit till insikt om saker och ting. Du kanske aldrig har sett den kopplingen tidigare, men den finns där. Så fort du börjar be i tungor för personlig uppbyggelse så börjar Gud förbereda bönesvaren för dig i form av uppenbarelse, insikt, Guds vishet för dig i din situation. Detta är det som Gud börjar mata tillbaka till dig, och detta kommer förändra din förståelse av saker och ting. Det kommer också, steg för steg, att förändra din världsbild, och vet du vad? När detta sker, då börjar detta verka även i djupet av ditt hjärta och den övertygelse om saker och tings tillstånd som du bar därinne kommer att börja förändras. Detta är, som vi tidigare konstaterat, din tro.

När du ber i tungor kommer Gud att steg för steg börja förändra ditt liv. Han kommer börja konstruera ett byggnadsverk i dig, en grund att stå på. Det kan liknas vid ett stort husbygge, där tron och insikten är den byggnadsstomme som finns i dig. Tro tar emot Guds kraft och Guds välsignelse, men ju mer kraft och välsignelse du tar emot, desto större grund och starkare stomme behövs det för att du skall kunna klara av det. Det är detta som Gud gör i dig. Steg för steg för Han dig igenom frälsningsplanen. Han berättar saker och ting för dig, skänker dig insikt, gör dig visare och visare, lär dig hur du använder evangeliet, rättar dig i missuppfattningar och läror, visar dig hur du använder dina andliga vapen, viskar hemligheter i nattens mörker till dig. Allt detta förlöses genom tungotal. Gud kan göra det utan tungotal, i nåd, men det är ett undantag och inte en regel. Varför är det så?

Gud har i sin otroliga nåd tillåtit oss att själva göra oss förtjänta av belöning. Paulus talar i sina brev om att man skall akta på hur man bygger - man skall bygga med guld, silver och ädla stenar, istället för halm och strå som ändå inte kommer bestå i eldprovet. Detta har ingenting med frälsning att göra. All frälsning är av nåd; och även allt av vad vi gör och hur vi gör det är också nåd. Det finns ingen invändning mot detta som kan säga "men då är det ju inte av nåd utan av mina ansträngningar". Fel. Det du gör är bara ett gensvar på den kallelse som Gud ger i ditt hjärta. Det du gör är att du är trogen med det Gud har gett dig. För detta blir vi belönade en gång. Vi kommer alla till himlen som tror på Kristus Jesus, men det vi tar emot i himlen är resultatet av hur vi levt på jorden och vad vi har gjort med det som Gud har givit oss. Paulus talar om att han löper mot målet för att få tag på segerkransen. Jesus talar om belöningen som Gud skall giva oss när han kommer tillbaka och ser hur vi har använt det Han givit - se liknelsen om talenterna i evangelierna.

Så Gud gav oss tungotalet. Han ville nämligen, att vi när som helst, oberoende av situationer, omständigheter eller någonting annat, skulle kunna uppbygga oss själva på vår allra heligaste tro (Jud 20) genom bön i den Helige Ande - bön i tungor. Han ville att vi alla skulle helt obegränsat kunna få tag på hur mycket vi bara orkade av Hans härlighet, och nådemedlet till detta heter tungotal. Ingenting annat som du har kan ge dig samma nivå av insikt och förståelse för Guds frälsningsplan specifikt för just dig. Ingenting annat är så effektivt som detta.

Så när du ber i tungor, tänk på detta. Tänk på att varje stavelse du uttalar, varje bokstav i detta, är Guds nåd och din glädje i Gud; ett steg på vägen ditt den fullkomliga planen för ditt liv. Varje ord i tungor är ovärderligt, därför att det förlöser Guds kunskap rakt in i ditt hjärta, och den kunskapen förlöser tro när du bekänner den, och tron tar emot fullheten av Guds liv i Kristus Jesus för dig. Tyvärr är detta en av anledningarna till varför baptister och andra kära bröder i Herren är så livlösa. De tror nämligen inte på tungotal, ironiskt nog, och har på så sätt avskärmat sig från en oerhörd kanal för uppenbarelsekunskap in i sina liv. Om du någongång vill betrakta ett mästerverk av lögn, fråga bara en baptist "varför ber du inte i tungor?". Det är en mästerlig triumf av Djävulen att få människor att inte tro på tungotal. Utan kunskap förgås vi nämligen (Hos 4:6). Så släpp aldrig tungotalet. Be ständigt (utom när det är direkt opassande som t.ex. på bröllop, fina middagar och alldeles speciellt under spännande filmer på bio).

Gud vill välsigna ditt liv. Tungotalet är ett nådemedel till detta, men det är beroende av hur du använder det. Ju mer du låter Gud arbeta på ditt liv, desto mer kan Han välsigna dig och föra dig ut i planen för ditt liv.

I Herren Jesu Kristi namn, Amen.