Jesu blod är det underbaraste som finns. Det är tack vare Jesu blod som vi får ha en relation med vår Fader i himmelen, det är tack vare Jesu blod som vi får våra synder förlåtna, och det är tack vare Jesu blod som vi kan leva ett liv i fullständig seger över djävulen på alla områden.

Ef 1:7 säger att "I honom är vi friköpta genom hans blod". Friköpta från vad? Flera saker faktiskt. Vi ska titta lite närmare på det helt kortfattat. kort.

Joh 8:34 säger att "Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav." Vad är det som karakteriserar en slav? Han äger inte sig själv. Han har en herre, som äger honom. Vem är det då som äger en syndare? Frågan är inte speciellt svår att besvara; bibeln ger ett tydligt svar även på detta. 1 Joh 3:8 säger att "Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen." Men detta är inte allt. Bibeln talar om många olika sorters fångenskap den icke-kristne befinner sig i. Hebr 2:15 talar om att de som inte är frälsta har levt "i slaveri hela livet". Varför? Jo, av fruktan för döden. Har du någonsin hört en människa säga "Man kan inte veta vad som händer efter döden.". Det är ett helt rimligt antagande, men det är faktiskt helt falskt! Vi kan veta vad som händer efter döden - inte på grund av vår egen vishet, utan på grund av vad Gud själv uppenbarat för oss genom sitt ord. Därför finns det ingen anledning för en kristen att vara rädd för att dö. Hon går rakt in i himlen. Är hon rädd, så är det förmodligen något som binder henne, någon form av demoniskt betryck. Men det var inte demoner vi skulle prata om den här gången, utan Jesu blod.

Som du ser så beskriver bibeln att folk faktiskt befinner sig i fångenskap. Sedan kan man tycka om det eller inte, men det är faktiskt vad Guds ord säger! Jag tror på den Gud som har gett oss bibeln, och därför tror jag på hans ord. Det går inte att skilja på dessa två. Tror man inte på bibeln så tror man faktiskt inte på Gud - eller rättare sagt, inte på den Gud som bibeln uppenbarar.

Men bibeln beskriver också på många ställen den kristnes frihet. Vi ska ta några bibelverser som exempel. Joh 8:36: "Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria." Du är inte längre en slav under synd, fruktan eller några som helst former av saker som kan hålla dig fången. I Guds ögon är du fullständigt fri! Sedan kan man uppleva sig vara bunden, men det är en annan sak och det ska vi prata om lite senare.

1 Kor 6:20 säger att vi "har blivit köpta och priset är betalt." Man skulle kunna säga att lösepenningen han blivit betald, för att använda ett gammalt härligt uttryck. Du tillhörde någon annan än Gud, och han heter Satan. En del människor tycker inte om den här undervisningen, för de tycker det låter absurt att påstå att kanske 85% av världens befolkning tillhör djävulen. Fast det är ju inte speciellt konstigt. Under Noas dagar så tillhörde åtminstone 99,9% av världens befolkning djävulen. Det gjorde inte saken bättre.

Du tillhör Jesus. Han är din Herre. Bibeln beskriver faktiskt det som en herre-slav-relation på vissa ställen, och jag gillar vad EW Kenyon skriver om detta. "We are the love slaves of Christ". Kärleksslavar. På grund av att Jesus älskade oss först så älskar vi honom tillbaka, och genom vår kärlek till honom så säger vi "Tala, Herre, din tjänare hör." och längtar efter att göra det han säger åt oss. Det är en helt annan relation än vad de flesta människor tror att kristen tro handlar om. Vi lyder inte Jesus för att han slår oss annars, utan för att vi älskar honom!

I Kristus så är du massor med saker. Du är en ny skapelse (2 Kor 5:17), rättfärdig (2 Kor 5:21), satt med Jesus i den himmelska världen (Ef 2:6), och så vidare. Men du är också något annat. Du är fri från allt djävulens och världens inflytande - synd, sjukdom, depression, fattigdom, och förbannelse i allmänhet. Sådant är inte något som har rätt att finnas i vare sig din kropp eller själ. Det är därför djävulen säkert gjort allt han bara kunnat för att hindra dig från att läsa den här texten. Han vill fortsätta att plåga dig med alla möjliga former av betryck. Men fortsätt läsa så ska jag tala om hur blodet blir en verklighet i ditt liv.

Du kanske tycker att det här låter konstigt, för du har säkert blivit sjuk någon gång sedan du blev frälst. Men då har jag nyheter till dig, min vän: Det var inte Gud som sände sjukdom! Hur kan jag vara så säker på det? Jo, för att jag känner honom. Han skickar inte sådant på sina barn. Bibeln är väldigt tydlig på det här, och särskilt Nya Testamentet. Jag ska citera några verser för dig.

Om ni som är onda [står under djävulens makt] förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. (Matt 7:11)

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. (Jak 1:17)

Lova HERREN, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar, han som förlåter dig alla [inte bara en del, utan alla!] dina synder och botar alla [samma här] dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. (Ps 103:2-5)

Käre vän, du behöver förstå att Gud är bara god! Han är inte god på måndag, ond på tisdag, och lite mitt-emellan på onsdag. Läs min predikan om just detta så får du veta lite mer om det.

Gud har skapat din kropp, din själ och din ande. Han vill hela dig väl. Det är inte så att han bara bryr sig om din ande (alltså i princip: du behöver bli född på nytt, men när du blivit det så överger han dig), eller bara din kropp för den del. Gud har skapat dig som en helhet - och han bryr sig om dig som en helhet. Det är inte heller så, som en del vill göra gällande, att Gud bara bryr sig om dig när du kommer till himmelen. Då kan du få bli helad, upprättad och befriad, men här på jorden ska du "i ditt anletes svett äta ditt bröd" (1 Mos 3:19) och inte tro att du kan förvänta dig något gott av Gud. Du är ju bara en fattig, usel syndare som får komma krypande till Gud för att se om han kanske kan kasta till dig ett par brödsmulor. Eller?

Det låter som en hemsk bild, men det är faktiskt den teologi, den lära om Gud, som jag har mött hos somliga kristna. Må Gud ha förbarmande med dem! Och tack käre Jesus för att det verkligen inte är en sådan Gud vi har. Visst, vi var verkligen en gång verkligt usla syndare som gott och väl förtjänade att kastas i den brinnande eldsjön både en och två gånger, men tack vare Jesu blod så har vi blivit förlåtna, och inte bara förlåtna, utan nya skapelser - födda på nytt, av Gud själv (Joh 3). Tidigare hade vi djävulen till vår andlige fader, men nu har vi Gud som vår fader. Och precis som djävulen älskar att förstöra för sina barn (men framförallt för Guds barn) så älskar Gud att ta hand om sina barn. Men det sker inte per automatik. Du behöver själv ta reda på hur Gud faktiskt är, så att du kan be i enlighet med hans vilja (1 Joh 5:14). För det är faktiskt så, att om du inte vet vad hans vilja är, så kan du inte be starkt. "Gud, om det är din vilja, så fräls den här människan." "Om det är din vilja, så bota den här människan." "Om det är din vilja, så hjälp den här människan som har ekonomiska problem." Det där är inget annat än otro förtäckt i fromma religiösa fraser. Men Gud vill byta ut otro mot tvivel, halleluja!

Nå, efter en liten inledning :-) så kanske det är dags att börja prata lite om Jesu blod. Jag vet ju inte hur mycket förkunskaper du har om det gamla prästerskapet under Mose förbund och så vidare, men jag ska börja med att citera några verser som handlar om Jesu blod.

Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. (Ef 2:13)

Genom Jesu blod har vi tillträde till Fadern, och han lyssnar på oss.

Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. (Hebr 12:24)

Abels blod ropade från marken så starkt att Gud hörde det ända uppe i himlen (1 Mos 4:10)! Hur kraftfullt tror du då inte att detta blod är, som sägs "tala starkare" än detta?

Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. (1 Pet 1:2)

Här tar aposteln Petrus upp något viktigt. Vi kan bli bestänkta med Jesu blod. Det är ett blod som skyddar oss från djävulens attacker och som håller oss rena i världen.

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. (1 Joh 1:7)

Samma som Ps 103:3. Gud förlåter oss från all synd. Men faktiskt mer än så. Han inte bara förlåter oss vår synd, utan glömmer den fullständigt! Detta är en makalös uppenbarelse, men det är vad bibeln säger. I Guds ögon är det som om du aldrig någonsin begått en enda synd. Han ser dig helt och hållet genom Jesu blod.

...från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod (Upp 1:5)

Samma sak som jag tog upp i början - synden har inte längre något herravälde över dig. Du är fri, inte på grund av egna ansträngningar, utan på grund av vad Jesus gjorde genom sitt offer.

Men följande citat slår ändå alla de tidigare:

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. (Upp 12:10-11).

Det här är det sorts liv Jesus vill att du ska leva! Så fort något problem kommer emot dig, hänvisa till Jesu blod. När djävulen kommer och försöker säga åt dig att du inte är ett Guds barn, hänvisa till Jesu blod! Man kan fortsätta länge, men jag tror att du förstår vart jag vill komma.

Jag brukar ofta be om blodets beskydd över min dag. Gör det du också, och förstå vad det är du ber! Du kommer att bli fullständigt överrumplad över vilka underverk Gud kommer göra i ditt liv, när du inte förtröstar på din egen förmåga att undvika problem, utan förtröstar på Hans förmåga att ta dig ur dem.