Den här predikan fick jag när jag satt och bad med min bönegrupp en dag. Det ska bli spännande att se hur den blir och vad den helige Ande vill betona just nu.

Förr i tiden så talades det om att man fick vatten och bröd när man satt i fängelse (Nu för tiden får man antagligen oxfilé och bearnaisesås. :-) Därav namnet. Men denna predikan handlar sannerligen inte om att sitta fängelse, snarare raka motsatsen. Nåväl, vi börjar med punkt 1 i denna tvådelade predikan, nämligen brödet.

Bröd

Jesus sade "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra" (Joh 6:35). Vad menar han med detta? Naturligtvis är det sant som det talas om lite senare där Jesus talar om att det bröd han skall ge är sin kropp, som gavs för att vi skulle få evigt liv. Men det finns en annan aspekt på det hela som är vad jag tänkte tala om här. Det är det som antyds i Matt 4:4. "Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun." (1917) Vad är det som utgår från Guds mun? Jo, Guds ord. I en engelsk översättning står det just "av varje ord som utgår från Guds mun". Detta är oerhört viktigt att du får in i ditt hjärta, vilken enorm kraft och potential som finns i Guds ord. För precis som din kropp behöver mat för att du skall orka med ditt liv så behöver din invärtes människa, din ande, andlig mat för att den skall kunna leva ett hälsosamt liv.

Vad är då Guds ord? Man brukar säga att Bibeln är Guds ord, och det är helt sant. Paulus säger i 2 Tim 3:16-17: "Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." Här ser vi precis detta som jag var inne på, att Guds ord är direkt nödvändigt för att ge dig ett hälsosamt andligt liv. Vem vill inte bli "fullt färdig, väl rustad för varje god gärning"?

Men, kanske du säger, det där var väl bara Paulus, och han var ju en kvinnohatare. Eller? Idag, när liberalteologin är mer florerande än någonsin, så är den synen ganska populär. Den är icke desto mindre helt utan grund i verkligheten. Petrus, som hade vandrat med Jesus i flera år, skrev om denne Paulus: "Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna." (2 Pet 3:15-16) Här ser vi en slående beskrivning av många av dagens "teologer".

Nå, detta var väl bara Paulus och Petrus och ett annat gäng insnöade typer. Eller? Om du inte tror Paulus eller Petrus så kanske du tror Herren Jesus själv: "Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna [den tidens bibel]. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:17-18) "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå." (Luk 21:33) Vi hinner inte gå igenom alla ställen där Jesus visar att han trodde på att vartenda ord i GT är sant, och att varje historisk händelse verkligen inträffat, men om du är riktigt intresserad kan du skicka epost till mig så kan jag göra ett bibelstudium om just detta.

Jag tror att detta räcker. Skriftens ord är väldigt tydligt: den utger sig för att vara Guds ord. Nu "behöver" du naturligtvis inte tro detta. Du kan välja att inte tro ett enda ord ifrån bibeln. Men då får du också vara beredd på att ta konsekvenserna av detta val. Jag hoppas och tror dock att du genom detta istället har blivit stärkt i din tro på bibelns 66 böcker som Guds ord, inspirerat av den helige Ande och utan fel i originalmanuskripten.

Vatten

Att tro på bibeln är en väldigt bra början. Men det räcker inte för ett liv i full seger. För att det ska vara möjligt så behöver du både bröd och vatten. Vad är då detta vatten? Jo, vänta så ska du få se.

När Jesus kände sig manad att gå igenom Samarien (Joh 4) så träffade han en kvinna som han bad om vatten. Efter att de hade pratat en stund så började Jesus tala om ett annorlunda sorts vatten. "Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv." (v 14) Det är om detta vatten jag vill tala med dig.

Lite senare i evangelium enligt Johannes står det så här: "Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom." (Joh 7:38-39) Här ser vi tydligt vad det handlar om: den helige Ande beskrivs som "levande vatten". Jag tvekade ganska länge innan jag vågade börja skriva om den helige Ande, för Han är min bäste vän och jag var så rädd för att såra Honom genom att missrepresentera Honom eller skriva fel på annat sätt. Men nu är tiden dags. Det är alldeles för många människor, kristna såväl som okristna, som inte har någon aning om det jag kommer skriva för dig här, så det är dags att tala ut om det.

Den helige Ande är en underbar person, som längtar efter att få lära känna dig. Detta kommer dock aldrig ske förrän du själv säger "Helige Ande, kom hit och umgås med mig." När du gör detta kommer du öppna dörren till ett helt nytt liv. Du kanske har varit kristen i många år, men det spelar ingen roll. Om du inte känner den helige Ande så går du miste om en enormt stor del av det kristna livet.

Det finns många fundamentalistiska kristna grupper som har en bra, biblisk bibelsyn (dvs. en syn på bibeln som stämmer överrens med det bibeln säger om sig själv) men som har missat detta nödvändiga element. Man har förstått det vitala i att ha en korrekt syn på bibeln, men man har inte förstått att det är lika viktigt att ha en öm, intim relation med den helige Ande. I längden leder en sådan förkunnelse till att man "torkar ut". Friskheten och glädjen rinner ut. Vi har väl alla varit med om att bibelläsningen kännts tråkig, torr och rentav meningslös. Men när den helige Ande kommer över oss så blir det totalt förbytt. Det är då man ser det man inte ser annars. En vers som man kanske läst många gånger förut blir plötsligt levande. Känns det bekant? Detta är den helige Andes verk. Och han vill göra det så mycket starkare i ditt och mitt liv. Därför behöver vi lära känna honom.

Du kan be den här bönen om du vill.

Helige Ande, jag tackar dig för att du låtit mig veta att jag kan få lära känna dig. Tack för att du längtar efter att få förhärliga Jesus i mitt liv. Tack för att du är min hjälpare, som leder mig in i hela sanningen. Helige Ande, gör Ordet levande i mitt liv. Jag ber dig att du skall ge mig en ny fräschhet i mitt kristna liv. Jesus, jag tackar dig för att du har sagt att strömmar av levande vatten skall flöda fram ur mitt innersta. Jag ber att dessa strömmar ska flöda ännu starkare i mitt liv. Låt mig få leva ett starkt, utgivande liv där jag inte bara själv är välsignad av dig utan där jag är till välsignelse för andra människor. I Ditt dyrbara namn, Mästare. Amen.