På förekommen anledning, nämligen att man i världen idag firar den internationella kvinnodagen, så tänkte jag predika lite om den störste kvinnokämpen av dem alla - Jesus Kristus!

Men jag vill börja med att citera ett stycke från en författare som jag tycker väldigt mycket om:

The Incarnation was the union of Deity and humanity in the Babe of Bethlehem.
It was Love's intrusion in the realm of selfishness.
The long anticipated had at last arrived.
God was united with humanity.
The intrusion was not with an army... it was in the form of a dainty Babe.
It was like love, a helpless thing.
They called His Name Jesus.
That Name has filled the ages with songs and melodies.
It has brought courage to the defeated; liberty to the slave; strength to the weak; healing to the sick; and Eternal Life to the world.
That Babe who gave Mary her first great joy in that little town of Bethlehem, restored to woman the crown that she lost in the Garden of Eden.
She was man's help-meet, she became his slave after the Fall.
Jesus gave her hope, equality, and made her the queen of the heart of the New Creation.

(EW Kenyon, What Happened From The Cross To The Throne, sid.18)

När jag för första gången läste detta gick det upp ett ljus i mitt hjärta. Kanske hade jag sett det tidigare, men inte så tydligt som denne underbare förkunnare porträtterar det. Jesus kom för att ställa saker och ting till rätta, på alla livets områden. Inklusive mänskliga relationer, och särskilt relationen mellan man och kvinna.

Det finns många människor som säger sig kämpa för kvinnors rättigheter. Men då talar man oftast om sådana yttre saker som rätten att rösta, rätten att få arbeta, eller rätten att gå utanför sitt eget hus. Allt detta är goda och riktiga saker, men om man börjar fokusera på sådant så går man fel. Man går lagens väg istället för Guds nåderika evangeliums.

"Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus" (Joh 1:17). Lagen, det som är rätt i en viss fråga, är naturligtvis inte oväsentligt. Men mäns yttre behandling av kvinnor, i form av exempelvis rösträtt och liknande, får aldrig komma ivägen för en betydligt viktigare rättighet: Rättigheten att bli älskad.

Bibeln säger tydligt att vi älskar för att Han först har älskat oss. Det finns ingen verklig kärlek utanför Jesus Kristus. Men i Honom finns all kärlek du behöver i överflöd. "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss" (Rom 5:5). Därför ger också Gud alla män följande uppmaning: "Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den" (Ef 5:25). Detta är naturligtvis omöjligt för en människa att göra. Det är därför Gud har gett oss den helige Ande, för att ge oss kraft, förmåga, att göra Hans vilja. I oss själva och i vårt kött är vi dömda att misslyckas, men prisad vare Gud, vi har ingen förpliktelse gentemot köttet (Rom 8:12). Halleluja!

När du hör politiker eller andra säkert mycket ärliga, men ofta ganska vilseledda människor skandera högt och ljudligt om jämställdhet och andra slagord, ta då och fundera över om dessa människor är beredda att själv gå in under syndens konsekvenser. Att bli gjord till synd, skiljd från Gud, och bära människans eviga straff i hennes ställe. Så vitt jag vet så finns det bara en sann kvinnokämpe. Han heter Jesus Kristus.