Vi fortsätter - efter en knapp månad - att utlägga Joh 16:8. Vad är det för rättfärdighet som den helige Ande överbevisar om? Detta får du veta i denna predikan.

Vi börjar med att citera Joh 16:8-11.
"Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd."

Vad har nu rättfärdighet med att Jesus gick till Fadern att göra? Jo, vänta lite så ska du få höra. Men först ska vi börja från början. Vad är rättfärdighet och varför behöver människan det?

Människan är skapad av Gud, och hon lever för att förhärliga Gud och leva i gemenskap med honom. Men som du säkert vet vid det här laget så bröts den gemenskapen när Adam syndade genom att tro på djävulen istället för Gud. En av de saker som skedde då, och som har förföljt mänskligheten ända sedan dess, var att Adam förlorade sin ställning inför Gud. Han, som hade umgåtts med Gud fritt och obehindrat blev plötsligt en rädd liten fegis, som sprang och gömde sig när Gud kom vandrande i lustgården. Vad var det som hade hänt? Varför betedde han sig plötsligt så annorlunda?

Jo, min vän, Adam förlorade sin rättfärdighet. Rättfärdighet är nämligen förmågan att kunna stå inför Gud utan känsla av skam, skuld och mindervärde. Detta är ett av människans allra största behov, och det var därför som Jesus kom för att ge oss det.

Människans egen rättfärdighet, hennes egna försök att förtjäna en ställning inför Gud, kan nämligen aldrig lyckas. Även om hon skulle arbeta i hela sitt liv, så skulle hon ändå inte nå hela vägen fram. Gud kräver nämligen perfektion. Han är en helig Gud, och den som ska kunna umgås med honom behöver vara helig och fullkomlig. För den som inte är helig så blir umgänget med Gud en förskräcklig upplevelse. Läs om Jesaja, Moses och andra gudsmän som verkligen fick se Guds härlighet - och sin egen synd. Synd och helighet är nämligen varandras motsatser.

Hur ska då människan få tillbaka det hon förlorade? Jo, nu kommer vi in på det som den här predikan egentligen handlar om, nämligen Jesus Kristus. Han skulle gå till Fadern. Men han skulle inte ta vilken väg som helst, utan den väg som gick via korset. Lidandets väg. När Jesus hade betalat straffet för våra synder och tillfredsställt Faderns krav på rättfärdighet så blev han uppväckt, och förd tillbaka till jorden. När han precis hade kommit upp ur graven så sade han något besynnerligt. Vi läser ur Joh 20:17: "Jesus sade till henne: "Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud."

Varför hade inte Jesus gått upp till Fadern, och vad skulle han göra där? Svaret hittar vi i Hebreerbrevet, kapitel 9, vers 11 och framåt. "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Läs resten av hebreerbrevet för en längre utläggning av hur Jesu offer var ett fullkomligt offer enligt GT:s föreskrifter)

Jesus gick upp till himlen, med sitt blod. Sedan satte han sig på Faderns högra sida (Hebr 10:12). Detta skedde alltså vid Jesu himmelsfärd. Hans blod finns nu i himlen för evigt, för att påminna Fadern om allt det som Jesus gjorde i försoningen. Blodet är sigillet på kontraktet. Det nya förbundet i Jesu blod.

Om du tror på att Jesus verkligen gjorde detta för dig, och bekänner det med din mun, så händer något underbart. Rom 10:10 säger att "med hjärtat tror man och blir rättfärdig". Tron som Gud har gett dig gör alltså att du återfår den ställning inför Gud som Adam hade innan han föll i synd. Är inte detta underbart? Halleluja!

Därför fortsätter den helige Ande i Hebr 10:19 att tala om att "nu kan vi frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött". Vägen är öppen. Du kan ha gemenskap med Fadern. Inte i kraft av din egen rättfärdighet, men i kraft av den rättfärdighet som du får genom tro på Jesus Kristus.

Detta är evangelium. Detta är den kristna tron. Gud blev människa för att gå till korset och dö för att frälsa syndare. Dig och mig. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud (Rom 3:23). Men genom att i tro ta emot detta som Jesus har gjort, så återfår du den härligheten. Du kan komma in i ett överflödande härligt liv, där du varje dag kan jubla över allt härligt som Jesus har gjort, inte för mänskligheten i allmänhet utan för dig personligen.

Om du som läst detta känner ett styng i ditt hjärta och vet att det jag säger är sant, så kan du be följande bön:

Jesus, tack för att du kom hit till oss. Tack för att du dog på ett kors. Tack för att du uppstod igen på den tredje dagen. Tack för att du betalat min skuld. Tack för att du frälser mig just nu. Du är min Herre och min Gud. I ditt Namn, amen.

Som vanligt, tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. Gud välsigne dig!