Häromdagen när jag bad så upplevde jag en speciell smörjelse som kom över mig. Det var en smörjelse av förkrosselse, och den helige Ande talade till mig om något som jag verkligen tror av hela mitt hjärta att Herren vill att jag ska tala med dig om.

Jag vet inte om du känner till detta, men du, om du är kristen, är Kristi brud. Vi citerar från Upp 19:5 och framåt:

Och från tronen kom det en röst som sade: "Prisa vår Gud, alla hans tjänare, ni som fruktar honom, både små och stora." Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna."

Många saker på en gång blir det. Bröllopsmåltid, linnetyg och alla möjliga saker. Vad är det här för något egentligen? Vi tar en sak i taget, men låt mig först citera Ef 5:31-32: Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen.

Ef 5 brukar vi ofta citera när vi talar om mannens och kvinnans roll i äktenskapet; att mannen skall älska sin hustru så som Kristus har älskat församlingen, och att kvinnan skall underordna sig mannen så som hon underordnar sig Kristus. Men nu tar vi det ur ett litet annat perspektiv, nämligen "denna hemlighet", uppenbarelsen om församlingen och Kristus såsom brud resp. brudgum.

Låt mig läsa vers 31 igen, med lite mer kommentarer så förstår du nog bättre vad det är jag tänker på: En man [Kristus] skall lämna sin far [Fadern] och sin mor och hålla sig till till hustru [församlingen], och de två [Kristus och församlingen] skall vara ett kött. Du har säkert läst denna vers massor med gånger. Ja, jag har det i alla fall. Det är ju egentligen ett citat från 1 Mos 2:24 där Gud talade om varför han skapade kvinnan - för att det inte är gott för mannen att vara ensam. Men har du tänkt på det ur detta perspektiv någon gång? Kristus är din brudgum. Du är kallad att underordna dig honom, i allt. Varför? Jo, för att ni skall bli ett kött. Naturligtvis handlar inte detta enbart om sexuell förening i äktenskapet, utan framförallt om den starka enhet som uppstår när hustrun underordnar sig mannen och när mannen älskar hustrun.

Din brudgum, Jesus Kristus, längtar efter intimitet med dig. Han vill lära känna dig. Han vill ha den innerligaste form av gemenskap med dig som du kan tänka dig. Inte bara när du kommer till himlen, utan här och nu, på jorden. I den nya skapelsen, där han är den förstfödde (Kol 1:18).

Det profetiska budskap som Herren Jesus lade på mitt hjärta, är ett budskap av sorg. Jag kommer att tänka på ett ord ifrån Amos 5:18, där det står att Herrens dag är mörker och inte ljus. En del människor talar bara om hur bra allt är. De vågar inte ens ta ett ord av tillrättavisning och dom i sin mun. Men Herren har sannerligen kallat oss att gå till doms med all synd och orättfärdighet - först i vårt eget liv, och sedan i vår nästas (Matt 7:5). Guds församling är inte en plats där orenhet kan få florera hur som helst. Den måste rensas ut för att Guds härlighet ska kunna manifesteras.

Herren upplever mycket sorg över sin församling. Den har funnits i nästan 2000 år, men det har varit år fyllda av så mycket mörker. Församlingen har verkligen misslyckats i att vara det den är kallad till att vara - jordens salt och världens ljus (Matt 5:13-14). Så många brott har begåtts i Jesu Kristi namn att man skulle kunna skriva tjocka böcker om den. Du kanske tänker, att de som gjorde detta inte var en del av den sanna församlingen. Visst var det säkert så. Men det gjordes ändå i Jesu Kristi och vår Faders namn.

Detta är dock inte bara något som berör det historiska, det som har varit. Guds församling idag är sargad, splittrad och näst intill helt utslagen. Under Mose tid så gjorde folket sig en guldkalv som man tillbad. Därefter så dök det upp baalsdyrkan i landet. Den ena avguden efterföljde den andra.

På ett liknande sätt är det idag i Guds hus, församlingen. Mängder av falska lärare och baalsprofeter sprider sitt gift. Det har aldrig funnits så många falska läror som idag. Och Kristi brud, som är kallad att vara en oskuld ända till bröllopsdagen i himlen, går till sängs med den ena mannen efter den andra.

Man kan ju tänka sig att Jesus, när han ser detta, uppfylls av vrede. Men det gör han inte, och det förvånade mig mycket när jag fick ta del av detta. Herrens vägar är inte som människors vägar. Nej, istället fylls Jesu hjärta av en sorg, en gråt. I Getsemane grät han blod. Nu gråter han vanliga tårar. "Åh, om de bara ville omvända sig. Om de bara ville söka mitt ansikte. Om de bara ville vända sina hjärtan till mig. Då skulle jag låta min härlighet vila över dem."

Lever du ett liv i andlig prostitution? Jag talar inte nu bara om att du skulle bygga upp ett altar till Baal och offra brännoffer på det. Nej, avgudadyrkan kan vara något mycket mer "socialt accepterat" än så. Kom ihåg detta, min vän, att det som människor tycker är OK, är ofta sådant som Gud hatar. Ja, Gud hatar verkligen när du sätter din förtröstan till förgängliga ting såsom TV, radio, musik, film och så vidare.

Låt mig ställa dig en fråga. När du är nedstämd, när du mår dåligt, när du upplever att livet mest bara är tomt, vart går du då? Om svaret blir någonting annat än till Gud och till hans Ord, så lever du i synd. Du lever i avgudadyrkan och du lever på ett sätt som misshagar din Herre.

Alla synder som du accepterar i ditt liv, gör din vita klädnad, som Jesus har gett dig (Upp 7:13-14), till den fläckade klädnad som profeten Jesaja talade om (Jes 64:6). Du blir andligt smutsig. Detta är Guds Ord till dig. Du behöver vända om ifrån din synd, och låta Herren rena dig ifrån all orättfärdighet. (1 Joh 1:9)

Be gärna följande bön tillsammans med mig:

Herre Jesus, tack för att du har visat för mig att din vilja är att jag skall leva i renhet, i väntan på att du som är min brudgum skall komma åter. Uppenbara för mig alla områden i mitt liv där jag har andra gudar jämte dig. Visa mig hur allvarligt du ser på andlig otukt. Men Herre, jag vet också att jag inte klarar av att leva detta liv i min egen kraft. Utgjut av din helige Ande över mig, och låt mig vandra i dina förberedda gärningar. I ditt namn, Jesus Kristus, amen!