Det var ett bra tag nu sedan sist. Det beror på att jag har haft en del annat för mig. Men nu är det dags. Vi går alltså igenom Joh 16:8. "Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom".

Vi skall läsa vad det står strax efter v8, nämligen vers 11: " om dom, ty denna världens furste är dömd.". En del i den helige Andes tjänst är alltså att överbevisa om dom, ty denna världens furste är dömd. Vad innebär det?

Denna världens furste, inledningsvis, är Djävulen, Satan. Men på vilket sätt menar Jesus att han är dömd? Kommer inte domen någon gång i framtiden?

Jo, den yttersta domen kommer i framtiden, det är helt sant. Men i och med Jesu Kristi ställföreträdande död och lidande för hela mänskligheten, som han identifierade sig med, så visade Gud också på följande, en gång för alla: synd medför negativa konsekvenser. Synd föder död (Jak 1:15) och dess lön är döden (Rom 6:23). Men Guds gåva i Kristus Jesus är evigt liv, för var och en som tror på att det Jesus har gjort gäller dem!

Dessa negativa konsekvenser som synden har, som kan sammanfattas i ordet död (andlig, själslig, fysisk och evig död - allt har sitt ursprung i synden), tog Jesus på sig själv när han hängde på korset. Bibeln går så långt som att han blev gjord till en förbannelse i vårt ställe! Kan du tänka dig detta? Guds egen Son, helig och rättfärdig, hänger där på korset, och är dömd som den värsta syndare världen någonsin sett. Övergiven av Fadern, föraktad av människor. Djävulen såg detta, och när han gjorde det blev han mycket rädd. Redan när Jesus vandrade omkring på jorden så sade de onda andarna "har du kommit för att plåga oss i förtid" (Matt 8:29). Mörkrets rike, Djävulen och alla hans demoner, vet mycket väl att det kommer en dom. I och med Jesu Kristi död på korset så blev det än tydligare.

Domens dag kommer. Det är ett ord att lita på. Men den som har fått motta den nya födelsens mirakel har inget att frukta. Han får tillräkna sig allt det Jesus har gjort, för honom eller henne personligen. Detta är vårt saliga hopp, i vilket vi jublar av glädje!

Men för den som inte vill tro, för den som "vägrar att tro" likt judarna i Ikonium (Apg 14:2), kommer det verkligen en dom. Hur hemskt det än kan verka, så kommer Jesus säga till var och en som inte trott, "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är förberedd åt djävulen och hans änglar" (Matt 25:41) Gud vill inte att någon människa skall gå evigt förlorad, men samtidigt så ger han oss vad vårt hjärta begär. Den som i otro bespottar Jesu blod har inget gott att vänta över huvud taget.

I vilken av dessa kategorier befinner du dig? Vad kommer du att säga till Jesus Kristus när du en dag står för att dömas (Heb 9:27)? Kommer du peka på att du levt ett liv som åtminstone inte varit sämre än någon annan? Kommer du visa på att du gett mat åt de fattiga? Kommer du att på något annat sätt försöka förtjäna din plats i Guds rike? Alla sådana försök är fåfängliga och av ondo. Det enda som kvalificerar dig är nämligen Jesu Kristi blod, att du gör anspråk på det som Jesus Kristus har gjort - han dog för dina synder, och uppstod för din rättfärdiggörelse. Detta är ett ord att lita på.

Om du vill, så får du gärna be följande bön med mig:

Jesus, tack för att du dog för mig. Tack för att du har sonat min synd och burit den, långt bort från mig, ända ner i helvetet. Tack för att du har besegrat synden, döden och djävulen, för mig. Tack för att i dig så finns det eviga livet. I Ditt namn, amen!