I 1 Joh 1:5 står det så här. "Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom." Guds karaktär kan man skriva många sidor om, men i denna artikel så får vi åtminstone lära oss lite grann om Honom.

Gud är många olika saker, enligt Skriften. Men av de allra underbaraste sanningarna om Hans karaktär, det är det faktum att Han är ljus, och att inget mörker finns i Honom. Hörde du detta? Inget mörker finns i Honom. Inte minsta lilla fläck. Han är fullkomligt ljus.

Varför är detta viktigt att veta? Jo, för att detta är en stor tröst för varje Guds barn. Det är nämligen så, att djävulen gör allt han kan för att förvrida mörker till ljus, lögn till sanning osv. Han har lyckats lura massor med människor om att Gud är orsaken till sådant som i själva verket han - djävulen är orsaken till! Så många människor har gått på denna lögn, att man häpnar när man tänker på det. Särskilt som skriften så tydligt visar på den enkla sanningen, att Gud är god, och bara god.

Denna sanning kan du meditera på. Gör den till ditt dagliga tacksägelseämne. Du kan säga "Tack Gud, för att du är ljus, och för att inget mörker finns i dig. Tack för att dina vägar är alltid det bästa för mig. Halleluja & amen!" eller något liknande. Du kan naturligtvis be med egna ord, precis så som den helige Ande leder dig, men var inte rädd för att be ut Guds Ord på det sättet som jag gjort här. Guds Ord är nämligen levande och verksamt, och när du lägger det i din mun så förvandlar det omständigheter, situationer och så vidare. Men framförallt så förvandlar det dig.

Det är nämligen så, att Gud också är en god fader. Och liksom varje god fader, så agar han sina barn. Ja, jag sade att han agar sina barn. Han ger oss av sitt kärleks ris, efter det mått som vi behöver. Inte ett ris som är till för att verka död i oss, utan ett ris som är till för att verka liv. Du kanske tycker detta låter absurt. Hur kan aga leda till något positivt? Det beror på att vi lever i ett samhälle, som är totalt kontrollerat av mörkret. Socialistiska, totalt demoniska doktriner har styrt politiken i många år, som i sin tur kontrollerat undervisningsväsendet, vilket gjort precis det som jag talade om i början -- gjort mörker till ljus. Och en av dessa frågor, som djävulen lyckats förvrida människor sinnen angående, är frågan om aga, att ge sina barn smäll när de har gjort det som är ont.

Men för den som känner Gud och Hans Ord, så är detta faktiskt inte speciellt svårt att förstå. Gud vill ju vårt bästa, och bibeln säger att Han den Herren älskar, den agar han (Heb 12:6). Den kristne, som inte vill ta emot Herrens aga, förstår inte att den är ett uttryck för Hans kärlek emot oss, vilket skriften tydligt säger. Hur kan det vara så? Jo, du förstår, synden, att bryta emot Guds heliga bud, är den mest destruktiva kraft som finns i hela universum. Ingenting är så effektivt i arbetet för att förstöra en människa liv som synd. Det beror på att synden ger djävulen fritt spelrum i en människas liv. Därför säger Skriften, om ogudaktiga människor, att de är djävulens barn (1 Joh 3:10). De tillhör honom.

Djävulen är verkligen inte god. Inte minsta lilla gnutta godhet finns i honom. Han älskar att förstöra människor, och han längtar efter att få se dig gå till helvetet. Han kommer göra allt som står i hans makt för att få det att ske. Varför? Jo, för att han vet att han själv är på väg dit. Han är bortom räddning. Därför har han bestämt sig för, i sin ondska, att försöka förhindra människor att få det som han inte kan få -- evigt liv, frälsning, räddning, förlossning, etc.

Därför är det så, att varje gång en människa syndar "med vett och vilja" som skriften säger (Heb 10:26), så öppnar hon upp i sitt liv för djävulen att bryta ner det. Detta vet Gud. Han vill absolut inte att djävulen skall förstöra ditt liv. Tro inte för en sekund att det är så! Nej, Gud är ljus, och inget mörker finns i Honom. Därför kommer han också att använda de metoder som behövs, för att leda dig in på den väg som leder till liv. Det inkluderar hans kärleks ris, som också i sig är ett uttryck för detta faktum: att Gud är ljus.

Därför kan du vara tacksam, när Herren tillrättavisar dig, med sitt ris, när Hans Ord blir en domare som går till rätta med synd i ditt liv. Det är nämligen för ditt eget bästa, för att du skall få bli renad och befriad genom Jesu Kristi namn och blod. I hans sår, är vi helade, till ande, kropp och själ. Och i Hans blod har vi förlossning för alla våra synder, hur många de än må vara. Detta är det saliga budskapet, att Gud är så mycket godare än vi kan förstå!