I Ef 2:12, mot slutet av versen, står det "Ni levde utan hopp och utan Gud i världen". Denna sanning, att människan utan evangeliet och dess löfte är "utan hopp" och "utan Gud", är en oerhört viktig sanning som du aldrig någonsin skall släppa taget om. Den bär nämligen med sig Guds kraft att få dig in i en rätt position av tacksamhet och ödmjukhet inför Herren.

Men för att man skall kunna förstå att Jesus är vårt enda hopp, så behöver man också förstå att utan Jesus så har vi inget hopp; det ingår så att säga i paketet. Och det är kanske detta som är problemet. Vi vill inte gärna acceptera sanningen, eftersom den drar en skarp linje rakt igenom mänskligheten, mellan de räddade och de förlorade, mellan de troende och de som inte tror, mellan dem som fått förlåtelse för sin synd och dem som själv håller fast vid sin synd och inte vill släppa taget om den.

Hur tragiskt det än är, så är dessa människor precis det som jag just sagt. De är förlorade — som får som har gått vilse och inte vet vägen hem. De tror inte på Guds enfödde Son, som blivit sänd hit till jorden för deras skull. De håller fast vid sin synd, och vill inte släppa taget om den. De kanske inte ens vill erkänna att de har någon synd, men ack; detta är den djupaste form av självbedrägeri, en mycket allvarlig form av lögn ifrån mörkrets furste. Vårt förnekande av sanningen kan ju inte ändra på sanningen. Du kan tänka på denna jämförelse med den verklighet som du lever i: du är ute en varm, solig dag, och solen skiner. Om du blundar, så ser du inte längre solen. Om du skulle vara blind, så skulle du inte längre kunna se solen. Men i bägge dessa fall så skulle solen fortsätta att existera, och att lysa, som om den inte brydde sig det minsta om att du inte ser den.

På ett liknande sätt är det med Herren och Hans sanning. Den förblir lika sann oavsett hur mycket vi försöker förneka den, genom ord och genom gärningar. Och Hans sanning är följande, att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat (Luk 19:20). Detta är budskapet rakt igenom hela Bibeln, alla 66 böckerna: Människans avfall ifrån Gud och Hans vägar till trots, så ger inte Gud upp. Han vägrar ge upp, utan fortsätter envist arbetet med att söka upp och frälsa det som var förlorat. Denna frälsning finns i Jesus Kristus! Räddningen ifrån synd, död, helvete och djävul. Halleluja!

Om du inte ser dig själv som förlorad utan Gud, så är den kristna tron ingenting för dig. Fortsätt du att leva ditt meningslösa liv. Det är ju det du längtar efter och vill. Gud kommer aldrig tvinga dig att bli frälst, men han längtar efter att frälsa dig genom sitt Ord, på dina läppar. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig; med munnen bekänner man och blir frälst (Rom 10:10). Genom tro på vad? Jo, tro på detta budskap:

Jesus Kristus — mänsklighetens hopp

Jesus Kristus är Guds Son. Han blev för ett ögonblick gjord till ringare än änglarna; han utblottade sig och antog en tjänares gestalt då han kom hit till den här jorden. Ordet blev kött och tog sin boning mitt ibland oss; Kärleken själv kom på besök. Då räcker det inte att ta fram Gevalia. Jesus är inte ute efter ditt kaffe; han vill få bo i ditt hjärta genom att du i tro säger "Ja! Jag vill följa dig. Jag vet att ingenting annat, ingen annan väg håller i längden. Jag vet att ingenting annat än Du själv kan mätta mig, men Du själv säger i ditt Ord att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet skall bli mättad."

Jesus Kristus är människosonen. Han levde ett liv som en människa, dock utan synd. Han var aldrig en enda sekund utanför sin Faders vilja, utan han levde ständigt i en fullständig lydnad. På grund av hans lydnad, så kunde han bli nästa punkt:

Jesus Kristus är Guds lamm, som borttager världens synd. Du och jag hade aldrig kunnat bli Guds lamm, eftersom vi har syndat ofta, mycket och gärna, med vårt fulla samtycke. Den som själv har syndat kan inte bli ett offer, för offret måste vara felfritt. Vi har ju själva vår egen synd, så vi kan inte bära någon annans synd. Men eftersom Jesus Kristus var fullständigt ren, fläckfri och helig, så kunde han bli Guds lamm, som borttager världens synd.

Är Jesus Kristus din Herre och Frälsare? Han vill vara det. Han knackar på ditt hjärta just nu, och säger "Lyssna till mig.". Han har inte kommit för att slå dig eller klå dig, utan för att frälsa dig! Om du idag hörsammar kallelsen och säger "Ja, Jesus. Jag vill lyssna till dig. Jag vill vända om till dig, och bekänna mina synder. Tack Jesus, för att du tagit allt uppå dig själv, upp på korsets trä." så blir du frälst, räddad ifrån mörkrets rike och satt i Guds älskade Sons rike.

Jesus är mänsklighetens enda hopp. Jag hoppas att han nu också är ditt enda hopp, min vän.