Nu är det ett nytt kalenderår, åtminstone i vår kultur. Ett nytt år innebär många saker; nya möjligheter, nya utmaningar, nya strider och nya tillfällen att få förhärliga Herren i denna tid. För vissa kanske det nya året ser dystert ut; om så är fallet för dig som läser detta, så är det min förhoppning och tro till min Gud och Herre att du skall finna hopp och tröst här, under den Högstes beskydd, i den Allsmäktiges skugga (Ps 91:1) — i Hans Ord!

Ett nytt år kan, som redan sagts, innebära olika saker för olika människor. Du kanske suckade lite på nyårsafton, när tolvslaget ringde och det nya året kom. Du kanske har haft ett tungt år, ett år som inte burit den frukt som du önskade att det skulle bära. Kanske har dina barn börjat göra uppror emot dig, börjat skratta åt dig och håna dig, och vara olydiga i allmänhet. Kanske har din man varit otrogen emot dig. Kanske har något annat hänt, som gjort att du inte ser med glädje på framtiden. I vilket fall som helst, så vet jag att min GUD lever och har en väg ut ur din situation. Vägen heter Jesus Kristus; Han som själv är Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6). Han kom för att sätta dem som är bundna i olika former av fångenskap fria, enligt vad Han sade i Luk 4:18ff:

Han [Fadern] har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betrycka frihet och predika ett nådens år från Herren

Vägen till frihet

Vägen till frihet för dig går genom att Herren uppenbarar sin Sanning för dig, så att sanningen gör dig fria (Joh 8:32). Så, vad är då sanningen? Sanningen är naturligtvis mer mångfacetterad än vad man kan få ner i en kort liten predikan, men min förhoppning är att åtminstone erbjuda dig en bit av sanningen som trots att den bara är en bit ändå är lika fullt sann.

Igår när jag cyklade ute i kylan så gav min Fader mig ett profetiskt budskap till denna tiden. Budskapet var följande: "Mitt folk är upptagna med att göra en massa olika saker för att försöka behaga mig, istället för att umgås med mig." Huruvida detta stämmer för dig, min vän, det vet jag inte, men jag vet att det ofta stämmer överrens med mig. Vi är så upptagna med våra egna små privata projekt och idéer om hur vi skall nå ut till och vinna den här världen, och så vidare, så att vi nästan helt glömmer bort vår första kallelse: gemenskap med Gud Fader i Gud Sonen genom Gud den helige Ande (1 Kor 1:9). Du är först och främst kallad att vara en tillbedjare i Ande och Sanning, ingenting annat. Självklart skall vi föra ut evangeliet, det glada budskapet om att människorna får sina synder förlåtna genom tro på Jesus Kristus, att han har dött för deras skull, och självklart skall vi göra allt det andra som hör till det kristna livet som Nya Testamentet beskriver. Men aldrig på bekostnad av det inre livet, för det är under "den Högstes beskydd", eller i "den hemliga platsen" som KJV kallar det, som vi finner styrka att leva det kristna livet. Där, när vi bara vilar i vår Faders armar, och vilar i det som Skriften kallar trons vila, en vila i Kristi fullbordade verk.

Frälsta av nåd allena genom Kristus allena

Han har frälst oss! Vi har inte frälst oss själva. Vi har inte gjort ens 0.001% av vår frälsning. Det är helt och hållet Guds verk, i och genom oss. Han sände sin Son att dö för oss. Han sände sitt Ord för att väcka våra hjärtan till en sann insikt om vår synd och bortvändhet ifrån Honom. Han förde oss till den sorg som är efter Hans sinne. Han förde oss till den punkt då vi längtade efter det som bara Han kan ge, nämligen syndernas förlåtelse och evigt liv. Då, uppväckte han den levande tron i våra hjärtan genom den helige Ande. Han födde oss på nytt och frälste oss ifrån mörkrets välde och satte oss i sin älskade Sons rike. Halleluja! Vi kanske upplevde det som att vi samverkade med Gud, men i själva verket så var alltihopa hans verk, från början till slut. Detta kanske låter som något som gör oss passiva, men då har inte detta budskap verkligen fått tag på våra hjärtan, ty om det hade det så skulle det göra oss så otroligt tacksamma och glada över att Han verkligen har gjort detta.

Gud har sänt sin egen Son för att dö för dig och mig. Men om inte det har fått bli en verklighet i ditt eget liv så att du kan säga med Paulus: "För mig är döden en vinning och livet Kristus" (Fil 1:21), då har Han dött i onödan. Då kommer tyvärr inte hans död hjälpa dig alls, ty utan omvändelse och tro finns ingen frälsning. Därför behöver allt detta som jag nyss beskrev bli en levande verklighet i ditt eget liv; du behöver bli väckt, förd till en äkta och verklig omvändelse, bort ifrån ditt gamla äckliga liv i Djävulens våld, till livet i Gud, född på nytt och fylld med den helige Ande. Då kan du leva i denna tillbedjan.

Om du är nöjd med ditt liv, om du är nöjd med hur saker och ting är, då har inte den kristna tron något att erbjuda dig. Sluta att läsa den här predikan. Gå och gör något vettigare istället. Men för dig, som hungrar och törstar efter rättfärdighet, som är fattig i anden och vet i ditt hjärta att du är i avsaknad av härligheten från Gud, till dig har jag detta glädjebud: dina synder är dig förlåtna. Jesus Kristus har för dig blivit gjord till synd, så att du i Honom skulle kunna bli gjord till Guds rättfärdighet (2 Kor 5:21). Han har öppnat en ny och levande väg, ända in i det allra heligaste, till Faderns egen tron. Just nu säger han: "Kom hem! Jag längtar efter dig. Jag förlåter dig allt ont som du har gjort, och jag förlåter dig att du är ond. Jag blundar inte för det, men jag har lagt allt detta på min egen Son, Jesus Kristus. Om du vågar tro detta, så är det ditt eget, din personliga egendom och skatt. Du kan inte ens ana vad jag längtar efter att säga till dig och använda dig till."

Låt oss be tillsammans.

Herre Fader Gud, tack för att du sände din egen Son, Jesus Kristus, att dö för våra synder. Tack för att du uppväckt honom för vår rättfärdiggörelse. Tack för att vägen till dig nu är öppen, genom det som Jesus gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Vi vill leva det här nya året som sanna tillbedjare, i ande och sanning. I Herren Jesu Kristus från Nasarets namn, amen