"Nej, söken först efter Hans rike och Hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder." (Matt 6:33)

Har ett mänskligt öga någonsin lyssnat till ett mera revolutionärt ord än detta: "Söken först Guds rike"? Vi resonera på rakt motsatt sätt, även de frommaste bland oss: "Jag måste dock leva, jag måste förtjäna så och så mycket pengar, jag måste ha kläder, jag måste ha mat." Vårt livs stora omsorg är icke Guds rike, nej, det är omsorgen om vår jordiska tillvaro. Jesus vänder upp och ner på resonemanget: Först ditt förhållande till Gud! Det är ditt livs stora omsorg. Låt aldrig huvudvikten av dina omsorger falla på "allt detta andra"!

"Gören eder icke bekymmer för edert liv..." (Matt 6:25). Vår Frälsare betonare, hur ytterligt oförnuftigt det är, från Hans synpunkt sett att ängsla sig för sin utkomst. Jesus säger icke, att den är att prisa lycklig, som icke har omtanke om någonting — den människan är en narr. Men Jesus lär oss, att en lärjunge måste göra förhållandet till Gud till sitt livs allt behärskande medelpunkt. Åt "allt detta andra" må han ägna en "omsorgsfull omsorgslöshet". Eller: Gör aldrig omsorgen för vad du skall äta eller dricka till det förhärskadnde i ditt liv utan var fullkomligt inriktad på Gud. Det finns människor som är fullständigt likgiltiga för vad de skola äta och dricka, och de få lida därför. De bry sig icke om vad de skola kläda sig med, och de ser så ut, som de icke borde se ut. De äro sorglösa och slarviga i sina jordiska åligganden, och Gud ställer dem till ansvar därför. Jesus säger: Först Guds rike, sedan allt detta andra.

Det hör till de strängaste övningarna i vårt kristna liv att låta den helige Ande leda oss till samklang med vad Jesus i dessa ord lär oss.