Här följer en liten kort tillbakablick av det gångna året ur författarens perspektiv, och en liten inblick i hans förväntningar för året som kommer.

Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga. Och nog har det gångna året gått fort! Själv känns det som att jag inte riktigt "landat" i detta faktum, att det redan gått ett nytt år. Särskilt som det gamla året, det förra året, för mig inneburit så stora förändringar på det personliga planet. Jag har gift mig, flyttat två gånger, rest ganska mycket (åtminstone känns det så!) och hunnit med förhållandevis mycket i det yttre livet, kanske mer än vad jag brukat. I det inre livet med Jesus så har det naturligtvis också hänt både det ena och det andra.

Men nu ligger det gamla bakom oss, och vi får göra som vår broder Paulus: "Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför" (Fil 3:13). Visst är det underbart att kunna göra detta! Att få en ny fräsch start, och slippa begränsas av gångna misslyckanden (eller segrar för den delen). Är inte detta kärnbudskapet i den kristna tron: "Om någon är i Kristus är han en NY SKAPELSE, det gamla är förbi; se, det nya har kommit" (2 Kor 5:17)?

Jag har en förhoppning om att 2004 skall bli ett år då Guds helandesmörjelse på ett allt starkare sätt får manifesteras i vårt land. För det är ju ett internationellt känt faktum att Guds helandekraft är synlig mer sällan i vår "civiliserade" västvärld än i de mer "ociviliserade" delarna av världen. Det tycks som att där har man lättare att inta en naiv, barnslig och enkel tro på att Gud verkligen menar vad Han säger, och att Hans löften håller att stå på. Kanske det beror på att det inte finns en lika lång religiös tradition och en så stor mängd människor som är överlåtna att försöka bevisa att Gud är en lögnare och att Hans Ord inte är sant. Det finns i alla fall många människor som vittnar om att det verkligen är så, att det är stor skillnad på Sverige och andra länder vad det gäller helande. Christian Åkerhielm berättade till exempel på söndagens gudstjänst i Livets Ord i Uppsala om att när han åkte till Bangladesh på missionsresa för många år sedan så lade han sina händer på en man och bad för honom, och han blev omedelbart helad från dövhet på ena örat! Samma sak upprepades flera gånger. Andra kan berätta om liknande erfarenheter.

Så varför sker inte detta i Sverige i samma utsträckning? Ja, det finns naturligtvis många mänskliga uppfattningar och meningar om detta Men jag är själv övertygad om att det vi ser är det som jag skulle vilja kalla för "Kapernaum-syndromet". Vi kan läsa om det i Mark 6:5-6:

Och han kunde inte göra någon kraftgärning där [i Kapernaum]. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem. Och han förundrade sig över deras otro.

Låter inte detta som en exakt bokstavlig beskrivning av situationen i Sverige idag? "Bara några få sjuka" blir botade i våra församlingar och på våra möten. Till och med när en stor helandeevangelist som Benny Hinn kommer på besök så sker inte de sorters under och tecken som vi hör talas om ifrån andra delar av världen. Men kanske vi inte har gjort kopplingen som Guds Ord här gör mellan en avsaknad av helandemirakler och människors otro?

Jag tror att detta är något som vi behöver tala mycket tydligare om, eftersom det är något som verkligen är ett enormt problem för människor som hindrar dem från att ta emot ifrån himlen: vår otro. Det finns ett kompakt moln av otro som vilar över vårt land. Därför skall jag ägna resten av den här predikan åt att byta ut din och min otro mot en trosfylld förväntan på ett gudomligt ingripande, oavsett hur svår din och min situation kan tyckas vara. Men kom ihåg att det som är svårt för människor är inte speciellt svårt för Gud!

För att göra det pedagogiskt och lätt för dig att följa med så skall jag lägga upp det här som en bunt frågor som jag själv besvarar. Dessa frågor har jag förstått är vanliga från folk som är tveksamma till den här förkunnelsen, att Gud vill hela alla. Du kanske själv går och bär på en eller flera av dessa frågor. Då vill jag att du skall veta, att det jag skriver här naturligtvis inte är ett djupgående bibelstudium i helande, så djupt som man skulle kunna göra det, men jag vill i alla fall nosa lite på ytan och ge dig en liten aptitretare så att du själv tar och öppnar din bibel och ser vad Gud säger där.

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför har Han inte redan botat alla som är sjuka?

Denna fråga kommer utifrån okunskap om Guds Rikes principer. Jesus undervisar om detta i Markus kapitel 4. Han säger att Guds Rike fungerar så som en säd som sås ut. En del faller vid vägen där fåglarna äter upp det. En del faller på stenig mark. En del faller bland törnen och tistlar. Och en del faller i god jord, och bär frukt, trettio, sextio och hundrafalt.

Detta är den princip som Guds Rike bygger på: tron kommer av hörande, och hörandet i kraft av Kristi Ord. Och tron är den princip som får saker och ting att hända. Med andra ord: det spelar egentligen ingen roll att Gud vill hela dig och mig, om inte vi tror på det. På samma sätt är det med den nya födelsens mirakel, ekonomisk frihet, befrielse, eller vad som helst. Vi kan inte ta del av några som helst av det nya förbundets välsignelser förrän vi har en hjärtats övertygelse (vilket är bibelns definition av tro) att det är Guds goda vilja att göra just detta specifika som vi behöver i vårt liv.

Svaret på frågan är alltså: för att inte alla i sitt hjärta ännu har fått tro på att Han vill hela dem personligen. Det finns tre jordmåner som kan hindra och motverka tron: Djävulen som stjäl Ordet, människor som får lida för Ordets skull och som därför släpper tag om det och de världsliga bekymren som kväver Ordet. Utan Ordet i en människas hjärta, ingen tro. Utan tro, inget helande. Vi kan gilla eller ogilla denna princip, men det är likväl så Jesus säger och visar att Guds Rike fungerar.

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför blir inte alla som ber till Honom omedelbart botade?

Detta är en bra fråga, som många brottas med.

Men kanske det inte är så konstigt egentligen. Många sjukdomar kommer in som en process. Ta till exempel cancer som ett exempel, eller en vanlig förkylning för den delen. Det är ju inte så att du helt plötsligt en dag är förkyld, eller har cancer. Den sjukdomen var en process när den kom in i din kropp. Är det då egentligen så otroligt märkvärdigt om det är en process att den går ut?

Med andra ord: vi skall förvänta oss och tro Gud om helandemirakler, omedelbara ingripanden av Guds Hand, men det är inte desto mindre "fint" att bli helad som en process, av Guds Ord som verkar liv och läkedom i sin kropp. Det är ju så hela skapelsen fungerar egentligen: säden [Guds Ord] planteras i jorden [mitt hjärta], tid förflyter och så småningom bär säden en rik frukt [kroppsligt helande] om tillväxtförhållandena varit de rätta.

Så vilka tillväxtförhållanden behövs för att man skall få se denna helandeprocess i sitt eget liv? Ja, det är faktiskt mycket enkelt. Gud har i sin allmakt och vishet förordnat det så, att det enda vi behöver göra är att förbliva i Honom, och låta Hans Ord förbliva i oss, så skall Han ge oss vad vi ber om (Joh 15:7). Alltså: håll dig nära Jesus. Läs Hans Ord, tala med Honom om det, tacka Honom för Ordet. Låt det vara levande i ditt liv. Du kommer få se Hans härlighet snarare än du anar!

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför finns det folk som har dött av sjukdom som har predikat om helande? (t.ex. Kathryn Kuhlman)

Ja, du. Det här är nog en fråga som vi inte kommer få något riktigt klart svar på förrän vi kommer till himlen. Men en sak är säker: det var inte Guds vilja att Kathryn Kuhlman skulle dö på det sättet. Allt som sker är inte Guds vilja, eftersom det finns en fiende som är denna världens furste och Gud (2 Kor 4:4). Hela världen är i hans våld, och han gör allt han kan för att förstöra för Guds Rike. Och vad kan väl vara mer effektivt än att få den som predikar om helande att själv dö av sjukdom?

Vi vet inte allting om Kathryn Kuhlman. Vi vet inte om det fanns något område i hennes liv som öppnade för fiendens makt. Men en sak vet vi, och det är att en dag kommer alla våra frågetecken rätas ut. Tills dess får vi tro på det som Gud har låtit skriva i sitt Ord: att han förlåter oss alla våra synder, och botar alla våra sjukdomar. (Ps 103:3)

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför tog han inte bort Paulus törntagg (2 Kor 12:7)?

Det här är ett vanligt missförstånd från välmenande människor, att man tror att Paulus törntagg var en sjukdom. Men mitt korta svar är: det var inte det. Törne i bibeln är en bild på människor som strider emot en. (4 Mos 33:55, Jos 23:13, Dom 2:3)

På samma sätt var det med Paulus. Hans törntagg var den förföljelse som han fick utstå för Kristi skull, ifrån människor som var fiender till Gud. Samma förföljelse kommer varje människa få som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus (2 Tim 3:12).

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför uppmanade Paulus Timoteus att ta lite vin för sin mage (1 Tim 5:23)

Detta är en skälig invändning. Om det är sant som vi påstår att Paulus trodde på och predikade i och levde i tron att Gud vill hela de som är sjuka, hur kom det sig då att han rekommenderade Timoteus att ta lite vin för sin mage?

Det behöver egentligen inte vara så komplicerat som vi gör det. Vi människor vill gärna göra saker och ting väldigt enkelt för oss. Antingen så skall det vara helande genom Guds Ord för hela slanten och inga mediciner, eller så skall det bara vara mediciner och ingen tro på Gud alls. Men varför måste det vara så?

Jag tror absolut att Paulus stod tillsammans med Timoteus i tro för ett genombrott av Guds helandekraft i Timoteus mage. Men tills det skulle bryta igenom så gav Paulus Timoteus detta råd. Tänk på att Timoteus var en av Paulus närmaste vänner, och allt som Paulus sade till honom finns naturligtvis inte nedskrivet. Vi gör oss själva en stor otjänst om vi drar slutsatsen utifrån detta att Gud inte vill bota alla som är sjuka.

Tar det inte bort fokus från evangelium om syndernas förlåtelse och nytt liv i Jesus Kristus att tala om kroppsligt helande?

Det kan tyckas som att det skulle göra det. Men det är inte ett riktigt påstående. Tvärtom är det ofta så att en aggressiv helandeförkunnelse ofta bidrar till att göra människor intresserade av vårt eviga budskap, förkunnelsen om vad Jesus gjort för varje människa genom sin död, sitt lidande och sin uppståndelse.

Detta är precis vad som hände med den lame mannen som Petrus fick förmedla helande till i Apg 3, strax efter församlingens födelse på pingstdagen. Efter att han blivit helad så följde han med Petrus och Johannes och höll sig till dem (v11). All uppståndelse som kom utifrån detta ledde till att massor med människor kom till dem för att höra hur han hade blivit botad — och Petrus tog tillfället och predikade evangelium så det bara dånade om det! Och "många av dem som hade hört ordet kom till tro" (4:4) — ungefär 1880 personer enligt mina beräkningar. Låt oss be till Gud att Han låter detta ske i Sverige idag, 2004!

Kan vi verkligen förvänta oss full fysisk hälsa här på jorden? Är inte det något som vi får först i himlen?

Det här är en annan vanlig invändning som delvis är befogad. Men bibeln säger ju klart och tydligt att "han [Gud] HAR frälst oss ifrån mörkrets rike och satt oss i sin älskade Sons rike" (Kol 1:13). Att vi blir befriade från Djävulens makt (som bl.a. innebär synd, sjukdom och demoniskt inflytande) är någonting som sker nu i tiden och inte i himlen.

Men det ord som jag tycker talar allra starkast om detta är Rom 8:11:

"Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall Han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er."

Detta handlar inte om vår härlighetskropp! Det framgår av ordvalet som Paulus använder: "era dödliga kroppar". Vår härlighetskropp, den kropp vi får vid uppståndelsen, kommer inte vara en dödlig kropp. Det är bara den kropp vi har här just nu som är dödlig. Och just denna kropp skall Han göra levande genom sin Ande! Är detta inte ett fantastiskt löfte ifrån Gud så säg?

Var det inte så att Jesus botade de sjuka för att bevisa att Han var Guds Son, och inte främst av sympati och medkänsla med de sjuka?

Detta är en ganska konstig invändning tycker jag. För i så fall var det ju ett konstigt bevis. Kroppsligt helande var ingen ny företeelse på Jesu tid. Såväl Elia som Elisa hade haft en tjänst för Gud som innefattade helande, många hundra år tidigare. Det var alltså inget unikt för Jesus. Med andra ord: ett dåligt bevis.

Nej, det som bevisar att Jesus är Guds Son är inga under och tecken Han gjorde. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men först vill jag ta lite mer om detta. Enligt bibeln så bevisades Jesus var Guds Son på följande sätt: "...blev med kraft bevisad vara Guds Son alldeles ifrån uppståndelsen från de döda..." (Rom 1:4). Uppståndelsen ifrån de döda är en för Jesus Kristus unik händelse! Ingen annan hade fått en uppståndelsekropp vid Jesu uppståndelse. Han var den förste. Där har du beviset!

Jesus — smord av den helige Ande!

Dem som tar upp detta argument vill gärna hävda en annan märklig doktrin, nämligen den att Jesus botade de sjuka i kraft av sin gudomlighet (och med andra så kan inte vi förvänta oss att predikanter idag skall kunna vandra i samma helande kraft och förmåga). Men detta är inte i överensstämmelse med vad Guds heliga Ord lär:

"Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade, hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med Honom" (Apg 10:37-38)

Här har du en detaljerad beskrivning av Jesu helandetjänst: Han var smord med den helige Andes kraft, Han gick omkring och gjorde gott, nämligen att bota alla som var i djävulens våld, och Gud var med Honom. Han är densamme igår, idag och så och till evig tid. Han förändras aldrig! Samma gärningar som Han gjorde genom sin kropp då, vill Han göra genom sin kropp idag. Samma evangelium om befrielse ifrån syndens och dödens lag, och sjukdomens makt över våra kroppar, vill Han skall predikas idag, så att de som lider av den fångenskap sjukdom ger skall få uppleva Guds barns underbara frihet.

Jag hoppas och tror (med pistis-tro) att du nu är mer övertygad om att det är Guds goda vilja att bota dig, än vad du var innan du började läsa! Må Gud ge dig ett riktigt välsignat nytt år — 2004. Amen.