...så som ni tjänar Herren och inte människor. (Kol 3:23)

Att vara helhjärtad, det är att vara hängiven det man ägnar sig åt. Gud vet, att det finns få saker som bryter ner och förstör mer i en människas liv, än just halvhjärtenhet. Att göra någonting, men inte helt hänge sig åt det, utan kanske i hemlighet knorra och knota i sitt hjärta, är destruktivt och skadar oss.

Därför kallar Herren oss till att vad vi än gör, göra det av hela hjärtat. Inte 10%, inte hälften, inte ens 99%. Utan av hela hjärtat, det vill säga 100%. Vad ni än gör, det innefattar allting i livet, även de till synes obetydliga och oväsentliga vardagssysslorna, som att diska, tvätta kläder och städa i vårt hem.

Alla har vi varit med om att dessa saker har känts långtråkiga och trista. Det är ju samma sak varje gång, utan utmaning! Men i detta så kan Herren Jesus Kristus uppenbaras, om vi fullständigt ger oss hän, och istället för att fokusera på hur långtråkig vår syssla är vänder vår blick till Herren Sebaot och i sysslan ser en möjlighet att tjäna Honom.

Detta är en livsinställning som skänkes oss av den Helige Ande. Den ser, att det är egentligen inte vi själva eller vår maka/make, fader/moder eller vem det nu är, som har gett oss att göra vår syssla. Det är Herren som har gett oss den, och Han är sannerligen ingen dålig arbetsgivare! Han är inte den slavdrivare som fienden försöker måla upp att Han är. Nej, tvärtom går Han själv med oss på vägen och bär vårt ok, tillsammans med oss — ej istället för oss, men i
förening med oss. (Matt 11:28-29)

När vi ser detta, och börjar att i tro på Herrens löfte hänge oss åt våra göromål, som vore de uppdrag förmedlade från Herrens egen mun, då händer något. På insidan av oss förvandlas vi, och Herrens väldiga glädje, frid och förnöjsamhet kommer oss till del genom den Helige Ande. Vad mer är, så ger Herren själv oss lön när vi fullgjort sysslan. Kom ihåg att det är Han själv som har sagt, att arbetaren är värd sin lön (Luk 10:7). Han säger det, för att Han själv rikligen lönar alla dem som sätter sitt hopp och sin förtröstan på Honom!

Vilka möjligheter kan du idag finna att göra något helhjärtat?