Att höra från Gud är en väldigt viktig del i det kristna livet. Men hur gör man egentligen när man vill höra från Gud? I den här undervisningen går vi igenom lite om Guds tilltal och hur du som en vanlig troende kan höra från Honom.

Bibelns Gud är en Gud som talar till sitt folk. Detta får vi ta del av när vi studerar både Gamla och Nya Testamentet. Redan i första kapitlet i 1 Mosebok så ger Gud sitt första tilltal till sitt folk, Adam och Eva: Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden! (1 Mos 1:28). Och så fortsätter det, genom hela Bibeln: Gud talar till, vägleder, förmanar och tröstar, korrigerar och uppbygger sitt folk, gång efter annan. Du kan se det med Abraham, du kan se det med Mose, du kan se det med David, du kan se det med Samuel, men du kan också se det i mer kollektiva tilltal så som t.ex. profeternas domsbudskap och varningar till Israels folk. Utifrån detta så ser vi följande viktiga andliga princip: Gud talar till sitt folk, både enskilt till en enstaka person, och gemensamt till gruppen, beroende på situationen och vad tilltalet gäller.

Detta gäller även oss som troende i det nya förbundet. Jesus talar i Johannes 15-16 om Hjälparen som skall komma efter att Jesus gått bort. Om denne Hjälpare säger Jesus att när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er [lärjungar till Jesus] in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

I denna undervisning tänkte jag fokusera på just dessa direkta tilltal från den Helige Ande, rakt in i våra hjärtan och situationer, där Han för oss "in i hela sanningen" och "förkunnar för oss vad som kommer att ske".

En viktig sak att börja med att slå fast, är att en central sanning i alla former av tilltal från Herren är att de alltid är i linje med det skrivna Gudsordet. Gud är inte schizofren och talar aldrig emot sig själv. För att ta ett par extrema exempel: Gud kommer aldrig tala till någon troende om att gå ut och vara otrogen mot sin make/maka. Gud kommer aldrig kalla oss att mörda en annan människa, att stjäla, eller göra något annat som inte är i linje med Hans Ord.

Dessa ytterligheter är kanske ganska lätta att avslöja. Men det finns andra aspekter på det hela också. Gud talar alltid i linje med sitt ord, och syftet med Hans tilltal är alltid att bygga upp. De enda gånger han talar något som ämnar att bryta ner, är när det finns tankebyggnader och andra "höga bålverk" i våra liv som reser sig upp emot kunskapen mot Gud (2 Kor 10:4). Men även vid dessa tillfällen kan vi känna en tydlig vitalitet och livskraft i sättet så som tilltalet kommer till oss. Man kan känna en fräschhet, att även fast det kan finnas korrigering i det Herren säger så säger Han det ändå på ett sätt där man kan känna Faderns ömhet; en mild men ändå handfast kärlek mot sina älskade barn. "Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker" (Jak 1:17, 1917). Detta gäller även Hans tilltal - de är alltid goda och fullkomliga. Därför kan denna urskiljning vara en viktig hjälp att känna av vilka tilltal som är äkta och falska (mänskliga eller sataniska). Är tilltalet inte gott så är det helt enkelt inte från Gud.

Hur talar då Gud till oss i vårt inre? Jo, främst genom denna mycket enkla princip: han ger oss tankar ? tankar som kommer till oss i vårt inre. Skillnaden på dessa tankar och våra egna tankar är att dessa tankar kommer till oss utifrån, från Gud, in i vår invärtes människa (vår ande) genom den Helige Ande som har tagit sin boning i oss genom den nya födelsen. Man kan också beskriva det så här: det är våra egna tankar, som vi tänker med vår egen hjärna, men det är Guds Ande som leder dessa tankar så att vi tänker det som Gud vill säga till oss.

Detta är förstås något väldigt diffust och svårt att förklara; det är snarare något som måste upplevas. Erfarenheten lär oss också att känna igen tilltalen, och kunna skilja på Guds tilltal och våra egna infall.

Ibland kan det faktiskt vara svårt att veta om det är Gud som talar eller bara vårt eget samvete som överbevisar oss. Denna undervisning är ett klockrent exempel på detta. Jag ville egentligen göra något annat ikväll än att skriva detta, samtidigt som jag kände att jag ändå borde skriva det här. Detta var en lite svagare upplevelse av Guds tilltal (kanske var det rentav mitt samvetes röst); det gick fortfarande att "stå emot" eller vad man ska säga. Sedan kom det klockrena, tydliga tilltalet: Gud sade till mig, i mitt inre, att om jag gör detta så kommer jag att känna att jag gjort färdigt något ikväll, vilket jag alltså inte hade gjort om jag hade gjort det andra jag ville göra.

Hur kunde jag då veta att detta tilltal var från Gud? Jo, det var faktiskt väldigt tydligt. Man bara visste att man visste att man visste att detta var Gud. Det var helt enkelt för bra för att kunna vara något jag hade kunnat hitta på själv.

Du kan också få höra från Gud. Ikväll kan du få göra det. Guds tilltal är inte något som är förbehållet hans super-apostlar och profeter. Nej, Gud vill tala till varje troende, genom sin Helige Ande. Om du är en troende, men aldrig upplevt det jag talar om, be gärna följande bön med mig:

Gud, jag vill höra från dig. Tack för att du visat mig att det är din vilja att tala till mig. Herre, lär mig att höra din röst. Ty du har sagt att "de kommer att lyssna till min röst" (Joh 10:16). Tack för att du lär mig detta, Herre. Jag tror dig om att få höra din röst ikväll, Herre. I Jesu mäktiga namn, Amen!