Sverige är ett märkligt land. För en kort tid sedan så dömdes Åke Green till en månads fängelse, för "hets av folkgrupp". Vad var hans brott? Han höll en predikan.

I denna predikan så uttryckte Åke Green tydligt och klart Bibelns syn på utlevd homosexualitet, och att den som lever i detta och förhärdar sig i det inte kan ärva Guds Rike. Han uttryckte också möjligheten för den som är fast i detta träsk att få bli frälst och erfara Guds oändliga kärlek. Detta är något som väckelsekristna alltid har stått upp för, eftersom det är väldigt tydligt formulerat i Guds Ord, Bibeln. Det har dock blivit mer aktuellt på senare tid på grund av de homosexuellas kamp för "lika rättigheter" som heterosexuella, med bland annat adoptioner av barn, homosexuella partnerskap och nuförtiden rentav vigslar för homosexuella.

Det är denna utveckling som Åke Green stått upp för att motverka, i Guds Namn. Och detta är ju inte så konstigt, eftersom det står tydligt formulerat i Bibeln hur vi bör förhålla oss till detta, i bl.a. Romarbrevets första kapitel och 1 Korintierbrevet 6. Det som är verkligt konstigt är att inte en enda svensk samfundsledare stått upp till försvar för Åke Green! Det enda undantaget är Livets Ords grundare och pastor, Ulf Ekman.

Detta är beklämmande och visar på en stor vilja att kompromissa och anpassa sig efter denna världens väsende, i klar kontrast emot vad Skriften lär oss om att inte anpassa oss efter denna andemakt och allt vad den medför i form av avfall från den ende Sanne Guden, HERREN Sebaot.

Därför är Åke Green en modern Elia-figur. Precis på samma sätt som Elia vägrade att böja sig för trycket att kompromissa och böja knä för Baal, så har Åke Green vägrat sig att ge efter, trots den nya hetslagen (som i själva verket är olaglig). Och precis på samma sätt som Elia kände sig ensam så kan man förstå om Åke också känner sig en smula ensam. De som borde ge honom sitt stöd - vi kristna - har till största delen helt missat att göra detta.

Ännu är det dock inte för sent att agera! Det finns fortfarande en skara, en kvarleva som Gud har bevarat ifrån detta. Nu behöver vi som inte skäms för det som "står skrivet" tala ut och öppet visa att vi icke accepterar att vår broder Åke Green sätts i fängelse för sin tro. Det gör man kanske i en diktatur som det forna Sovjetunionen eller det moderna Kina, men ej i vår Moder Svea!

Domen är överklagad och Åke har själv sagt att han är beredd att driva detta ända till Europadomstolen om det behövs. Låt oss tro Gud om att hovrätten tar sitt förnuft till fånga och inser det orimliga i att fängsla någon för en bibliskt förankrad predikan.

Bed för situationen, och tala med människor du träffar om detta. Inte bara med troende människor, utan med andra människor också. Även otrons barn ser felaktigheten i detta.

"Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. [...] Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet." (Jes 40:6-8)

Länkar:
Artikel i Nya Dagen om fallet
Artikel i Världen idag om fallet