Här följer en liten kort tillbakablick av det gångna året ur författarens perspektiv, och en liten inblick i hans förväntningar för året som kommer.

Tiden går fort när man har roligt, brukar man säga. Och nog har det
gångna året gått fort! Själv känns det som att jag inte riktigt
"landat" i detta faktum, att det redan gått ett nytt år. Särskilt som
det gamla året, det förra året, för mig inneburit så stora
förändringar på det personliga planet. Jag har gift mig, flyttat två
gånger, rest ganska mycket (åtminstone känns det så!) och hunnit med
förhållandevis mycket i det yttre livet, kanske mer än vad jag brukat.
I det inre livet med Jesus så har det naturligtvis också hänt både det
ena och det andra.

Men nu ligger det gamla bakom oss, och vi får göra som vår broder
Paulus: "Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det
som ligger framför"
(Fil 3:13). Visst är det underbart att kunna
göra detta! Att få en ny fräsch start, och slippa begränsas av gångna
misslyckanden (eller segrar för den delen). Är inte detta
kärnbudskapet i den kristna tron: "Om någon är i Kristus är han en
NY SKAPELSE, det gamla är förbi; se, det nya har kommit"
(2 Kor
5:17)?

Jag har en förhoppning om att 2004 skall bli ett år då Guds
helandesmörjelse på ett allt starkare sätt får manifesteras i vårt
land. För det är ju ett internationellt känt faktum att Guds
helandekraft är synlig mer sällan i vår "civiliserade" västvärld än i
de mer "ociviliserade" delarna av världen. Det tycks som att där har
man lättare att inta en naiv, barnslig och enkel tro på att Gud
verkligen menar vad Han säger, och att Hans löften håller att stå på.
Kanske det beror på att det inte finns en lika lång religiös tradition
och en så stor mängd människor som är överlåtna att försöka bevisa att
Gud är en lögnare och att Hans Ord inte är sant. Det finns i alla
fall många människor som vittnar om att det verkligen är så, att det
är stor skillnad på Sverige och andra länder vad det gäller helande.
Christian Åkerhielm berättade till exempel på söndagens gudstjänst i
Livets Ord i Uppsala om att när han åkte till Bangladesh på
missionsresa för många år sedan så lade han sina händer på en man och
bad för honom, och han blev omedelbart helad från dövhet på ena örat!
Samma sak upprepades flera gånger. Andra kan berätta om liknande
erfarenheter.

Så varför sker inte detta i Sverige i samma utsträckning? Ja, det
finns naturligtvis många mänskliga uppfattningar och meningar om detta
Men jag är själv övertygad om att det vi ser är det som jag skulle
vilja kalla för "Kapernaum-syndromet". Vi kan läsa om det i Mark
6:5-6:

Och han kunde inte göra någon kraftgärning där [i \ Kapernaum]. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna \ på dem. Och han förundrade sig över deras otro.

\

Låter inte detta som en exakt bokstavlig beskrivning av situationen i
Sverige idag? "Bara några få sjuka" blir botade i våra församlingar
och på våra möten. Till och med när en stor helandeevangelist som
Benny Hinn kommer på besök så sker inte de sorters under och tecken
som vi hör talas om ifrån andra delar av världen. Men kanske vi inte
har gjort kopplingen som Guds Ord här gör mellan en avsaknad av
helandemirakler och människors otro?

Jag tror att detta är något som vi behöver tala mycket tydligare om,
eftersom det är något som verkligen är ett enormt problem för
människor som hindrar dem från att ta emot ifrån himlen: vår
otro
. Det finns ett kompakt moln av otro som vilar över vårt
land. Därför skall jag ägna resten av den här predikan åt att byta ut
din och min otro mot en trosfylld förväntan på ett gudomligt
ingripande, oavsett hur svår din och min situation kan tyckas vara.
Men kom ihåg att det som är svårt för människor är inte speciellt
svårt för Gud!

För att göra det pedagogiskt och lätt för dig att följa med så skall
jag lägga upp det här som en bunt frågor som jag själv besvarar.
Dessa frågor har jag förstått är vanliga från folk som är tveksamma
till den här förkunnelsen, att Gud vill hela alla. Du kanske
själv går och bär på en eller flera av dessa frågor. Då vill jag att
du skall veta, att det jag skriver här naturligtvis inte är ett
djupgående bibelstudium i helande, så djupt som man skulle kunna göra
det, men jag vill i alla fall nosa lite på ytan och ge dig en liten
aptitretare så att du själv tar och öppnar din bibel och ser vad Gud
säger där.

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför har Han inte redan botat alla som är sjuka?

Denna fråga kommer utifrån okunskap om Guds Rikes principer. Jesus
undervisar om detta i Markus kapitel 4. Han säger att Guds Rike
fungerar så som en säd som sås ut. En del faller vid vägen där
fåglarna äter upp det. En del faller på stenig mark. En del faller
bland törnen och tistlar. Och en del faller i god jord, och bär
frukt, trettio, sextio och hundrafalt.

Detta är den princip som Guds Rike bygger på: tron kommer av hörande,
och hörandet i kraft av Kristi Ord. Och tron är den princip som får
saker och ting att hända. Med andra ord: det spelar egentligen ingen
roll att Gud vill hela dig och mig, om inte vi tror på det. På samma
sätt är det med den nya födelsens mirakel, ekonomisk frihet,
befrielse, eller vad som helst. Vi kan inte ta del av några som helst
av det nya förbundets välsignelser förrän vi har en hjärtats
övertygelse (vilket är bibelns definition av tro) att det är Guds goda
vilja att göra just detta specifika som vi behöver i vårt liv.

Svaret på frågan är alltså: för att inte alla i sitt hjärta ännu har
fått tro på att Han vill hela dem personligen. Det finns tre
jordmåner som kan hindra och motverka tron: Djävulen som stjäl Ordet,
människor som får lida för Ordets skull och som därför släpper tag om
det och de världsliga bekymren som kväver Ordet. Utan Ordet i en
människas hjärta, ingen tro. Utan tro, inget helande. Vi kan gilla
eller ogilla denna princip, men det är likväl så Jesus säger och visar
att Guds Rike fungerar.

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför blir inte alla som ber till Honom omedelbart botade?

Detta är en bra fråga, som många brottas med.

Men kanske det inte är så konstigt egentligen. Många sjukdomar kommer
in som en process. Ta till exempel cancer som ett exempel, eller en
vanlig förkylning för den delen. Det är ju inte så att du helt
plötsligt en dag är förkyld, eller har cancer. Den sjukdomen var en
process när den kom in i din kropp. Är det då egentligen så otroligt
märkvärdigt om det är en process att den går ut?

Med andra ord: vi skall förvänta oss och tro Gud om helandemirakler,
omedelbara ingripanden av Guds Hand, men det är inte desto mindre
"fint" att bli helad som en process, av Guds Ord som verkar liv och
läkedom i sin kropp. Det är ju så hela skapelsen fungerar egentligen:
säden [Guds Ord] planteras i jorden [mitt hjärta], tid förflyter och
så småningom bär säden en rik frukt [kroppsligt helande] om
tillväxtförhållandena varit de rätta.

Så vilka tillväxtförhållanden behövs för att man skall få se denna
helandeprocess i sitt eget liv? Ja, det är faktiskt mycket enkelt.
Gud har i sin allmakt och vishet förordnat det så, att det enda vi
behöver göra är att förbliva i Honom, och låta Hans Ord förbliva i
oss, så skall Han ge oss vad vi ber om (Joh 15:7). Alltså: håll dig
nära Jesus. Läs Hans Ord, tala med Honom om det, tacka Honom för
Ordet. Låt det vara levande i ditt liv. Du kommer få se Hans
härlighet snarare än du anar!

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför finns det folk som har dött av sjukdom som har predikat om helande? (t.ex. Kathryn Kuhlman)

Ja, du. Det här är nog en fråga som vi inte kommer få något riktigt
klart svar på förrän vi kommer till himlen. Men en sak är säker: det
var inte Guds vilja att Kathryn Kuhlman skulle dö på det sättet. Allt
som sker är inte Guds vilja, eftersom det finns en fiende som är denna
världens furste och Gud (2 Kor 4:4). Hela världen är i hans våld, och
han gör allt han kan för att förstöra för Guds Rike. Och vad kan väl
vara mer effektivt än att få den som predikar om helande att själv dö
av sjukdom?

Vi vet inte allting om Kathryn Kuhlman. Vi vet inte om det fanns
något område i hennes liv som öppnade för fiendens makt. Men en sak
vet vi, och det är att en dag kommer alla våra frågetecken rätas ut.
Tills dess får vi tro på det som Gud har låtit skriva i sitt Ord: att
han förlåter oss alla våra synder, och botar alla våra sjukdomar. (Ps
103:3)

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför tog han inte bort Paulus törntagg (2 Kor 12:7)?

Det här är ett vanligt missförstånd från välmenande människor, att man
tror att Paulus törntagg var en sjukdom. Men mitt korta svar är: det
var inte det. Törne i bibeln är en bild på människor som strider emot
en. (4 Mos 33:55, Jos 23:13, Dom 2:3)

På samma sätt var det med Paulus. Hans törntagg var den förföljelse
som han fick utstå för Kristi skull, ifrån människor som var fiender till Gud.
Samma förföljelse kommer varje människa få som vill leva
gudfruktigt i Kristus Jesus (2 Tim 3:12).

Om det är sant att Gud vill hela alla, varför uppmanade Paulus Timoteus att ta lite vin för sin mage (1 Tim 5:23)

Detta är en skälig invändning. Om det är sant som vi påstår att
Paulus trodde på och predikade i och levde i tron att Gud vill hela de
som är sjuka, hur kom det sig då att han rekommenderade Timoteus att
ta lite vin för sin mage?

Det behöver egentligen inte vara så komplicerat som vi gör det. Vi
människor vill gärna göra saker och ting väldigt enkelt för oss.
Antingen så skall det vara helande genom Guds Ord för hela slanten och
inga mediciner, eller så skall det bara vara mediciner och ingen tro
på Gud alls. Men varför måste det vara så?

Jag tror absolut att Paulus stod tillsammans med Timoteus i tro för
ett genombrott av Guds helandekraft i Timoteus mage. Men tills det
skulle bryta igenom så gav Paulus Timoteus detta råd. Tänk på att
Timoteus var en av Paulus närmaste vänner, och allt som Paulus sade
till honom finns naturligtvis inte nedskrivet. Vi gör oss själva en
stor otjänst om vi drar slutsatsen utifrån detta att Gud inte vill
bota alla som är sjuka.

Tar det inte bort fokus från evangelium om syndernas förlåtelse och nytt liv i Jesus Kristus att tala om kroppsligt helande?

Det kan tyckas som att det skulle göra det. Men det är inte ett
riktigt påstående. Tvärtom är det ofta så att en aggressiv
helandeförkunnelse ofta bidrar till att göra människor intresserade av
vårt eviga budskap, förkunnelsen om vad Jesus gjort för varje människa
genom sin död, sitt lidande och sin uppståndelse.

Detta är precis vad som hände med den lame mannen som Petrus fick
förmedla helande till i Apg 3, strax efter församlingens födelse på
pingstdagen. Efter att han blivit helad så följde han med Petrus och
Johannes och höll sig till dem (v11). All uppståndelse som kom
utifrån detta ledde till att massor med människor kom till dem för att
höra hur han hade blivit botad — och Petrus tog tillfället och
predikade evangelium så det bara dånade om det! Och "många av dem som
hade hört ordet kom till tro" (4:4) — ungefär 1880 personer
enligt mina beräkningar. Låt oss be till Gud att Han låter detta ske
i Sverige idag, 2004!

Kan vi verkligen förvänta oss full fysisk hälsa här på jorden? Är inte det något som vi får först i himlen?

Det här är en annan vanlig invändning som delvis är befogad. Men
bibeln säger ju klart och tydligt att "han [Gud] HAR frälst oss ifrån
mörkrets rike och satt oss i sin älskade Sons rike" (Kol 1:13). Att
vi blir befriade från Djävulens makt (som bl.a. innebär synd, sjukdom
och demoniskt inflytande) är någonting som sker nu i tiden och inte i himlen.

Men det ord som jag tycker talar allra starkast om detta är Rom 8:11:

"Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda \ bor i er, då skall Han som uppväckte Kristus från de döda göra också \ era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er."

\

Detta handlar inte om vår härlighetskropp! Det framgår av ordvalet
som Paulus använder: "era dödliga kroppar". Vår härlighetskropp, den
kropp vi får vid uppståndelsen, kommer inte vara en dödlig kropp. Det
är bara den kropp vi har här just nu som är dödlig. Och just denna
kropp skall Han göra levande genom sin Ande! Är detta inte ett
fantastiskt löfte ifrån Gud så säg?

Var det inte så att Jesus botade de sjuka för att bevisa att Han var Guds Son, och inte främst av sympati och medkänsla med de sjuka?

Detta är en ganska konstig invändning tycker jag. För i så fall var
det ju ett konstigt bevis. Kroppsligt helande var ingen ny företeelse
på Jesu tid. Såväl Elia som Elisa hade haft en tjänst för Gud som
innefattade helande, många hundra år tidigare. Det var alltså inget
unikt för Jesus. Med andra ord: ett dåligt bevis.

Nej, det som bevisar att Jesus är Guds Son är inga under och tecken
Han gjorde. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men först
vill jag ta lite mer om detta. Enligt bibeln så bevisades Jesus var
Guds Son på följande sätt: "...blev med kraft bevisad vara Guds
Son alldeles ifrån uppståndelsen från de döda..."
(Rom 1:4).
Uppståndelsen ifrån de döda är en för Jesus Kristus unik händelse!
Ingen annan hade fått en uppståndelsekropp vid Jesu uppståndelse. Han
var den förste. Där har du beviset!

Jesus — smord av den helige Ande!

Dem som tar upp detta argument vill gärna hävda en annan märklig
doktrin, nämligen den att Jesus botade de sjuka i kraft av sin
gudomlighet (och med andra så kan inte vi förvänta oss att predikanter
idag skall kunna vandra i samma helande kraft och förmåga). Men detta är inte i överensstämmelse med vad Guds heliga Ord lär:

"Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela \ Judeen med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes \ förkunnade, hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes \ kraft, Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i \ djävulens våld, ty Gud var med Honom" (Apg 10:37-38)

\

Här har du en detaljerad beskrivning av Jesu helandetjänst: Han var
smord med den helige Andes kraft, Han gick omkring och gjorde gott,
nämligen att bota alla som var i djävulens våld, och Gud var med
Honom. Han är densamme igår, idag och så och till evig tid. Han
förändras aldrig! Samma gärningar som Han gjorde genom sin kropp då,
vill Han göra genom sin kropp idag. Samma evangelium om befrielse
ifrån syndens och dödens lag, och sjukdomens makt över våra kroppar,
vill Han skall predikas idag, så att de som lider av den fångenskap
sjukdom ger skall få uppleva Guds barns underbara frihet.

Jag hoppas och tror (med pistis-tro) att du nu är mer övertygad om att det är Guds goda vilja
att bota dig, än vad du var innan du började läsa! Må Gud ge dig ett
riktigt välsignat nytt år — 2004. Amen.